Sobota, Květen 21, 2011

310 Trvalé bydliště

(květen 2011)

Do změny trvalého bydliště se mi dlouho nechtělo, podvědomě jsem tušil, že to bude náročný souboj s úředníky a dlouho jsem s tím tedy otálel. Nepříjemným důsledkem toho, že jsme byli stále trvale hlášeni ve starém bytě, bylo, že nám do Tachlovic nechodila žádná pošta. Nebyl samozřejmě problém si došlou poštu čas od času na Písnici vyzvednout, ale při každém otevření naší tachlovické schránky jsme se nedokázali vyhnout zklamání, že je zase plná jen reklamních letáků. Na Písnici jsme schovávali každý papírek, aby bylo nad čím škrábat brambory, letáky nám nechodili skoro žádné, ale v Tachlovicích je vyhazujeme po kilech. Ke změně bydliště mne hodně přemlouvala Marcela, která nechtěla Tachlovice krátit o příspěvek, který obec na každého svého občana od státu dostává - a přitom Marcela zůstává bydlet na Písnici.

Zcela zásadním problémem je vůbec zjistit, co všechno změna trvalého bydliště představuje. Přestože existuje jakýsi centrální registr obyvatel (CRO), kde jsou základní údaje každého občana uloženy, a kam by úřady a instituce mohli a měly nahlížet, téměř žádné úřady a instituce do CRO nenahlížejí, možná k tomu ani nemají práva. Nevím, jak to přesně má fungovat, ale nabyl jsem dojmu, že tato centrální evidence je k ničemu, možná je to jen jakýsi příslib daleké budoucnosti. Z toho plyne, že změna adresy není jediným úkonem, který musí občan vykonat, ale že se jedná o řadu mailů, telefonátů a návštěv úřadů a institucí, často bez představy o tom, co a jak se bude řešit a co k tomu budete potřebovat. Nikde na internetu jsem nenašel úplné a souhrnné informace.

Přihlášení k trvalému bydlišti a nový OP

Nejprve je potřeba zajít na místní nebo obecní úřad v místě, kde chcete bydlet. Tam vyplníte jednoduchý formulář a žlutou kartičku (Potvrzení o změně místa trvalého pobytu), kterou vám orazítkují a kterou budete nosit se starým občanským průkazem (OP), dokud vám nevystaví nový. Úřad zadá vaši novou adresu do CRO. Není potřeba rušit bydliště u úřadu podle dřívějšího bydliště - to prý proběhne automaticky. Je-li úřad, kde jste změnu nahlásili, dostatečně velký, zajistí vám i nový OP. Většina malých obcí to nezařizuje a proto musíte zajít na větší obecní úřad s rozšířenou působností, který různé věci zařizuje i pro obce ze svého okolí. Tachlovice v tomto smyslu patří pod Černošice ovšem jejich obecní úřad není v Černošicích, ale v Praze na Výtoni. Někdy existuje i třetí volba - Tachlovice mají matriku v obci Nučice a na nučickém úřadě se OP vystavují také.

K vystavení OP potřebujete vyplnit formulář (přestože je na internetu ke stažení, je nutné si ho vyzvednou na úřadě a vyplnit originál) dále starý OP, žlutou kartičku z obecního úřadu a jednu průkazovou fotografii. Za vystavení OP se při změně adresy nic neplatí, fotky vás budou stát cca 100 Kč. Termín vydání nového OP je 30 dní.

Mohlo by se zdát, že novým OP všechno končí, protože v jiných dokladech adresa uvedena není, ale žádostí o nový OP teprve všechno začíná.

Co hoří

Některé úřady mají docela krátké termíny, ve kterých jim změnu bydliště musíte nahlásit. Nikde jsem se nedočetl, zda se jejich termíny vztahují ke dni potvrzení žluté kartičky (což je fakticky okamžik změny bydliště), často totiž instituce jako doklad o změně bydliště požadují kopii nového OP. Nikde jsem se také nedočetl, jakou formou se má změna nahlásit - telefonicky, mailem, volně stylizovaným dopisem, vyplněným formulářem apod. - žádné instituci občan za takovou jednoduchou informaci nestojí. Sestavil jsem univerzální mail, přiložil jsem k němu naskenovanou kopii žluté kartičky, a poslal jsem ho na všechny strany a na základě odpovědí jsem potom postupoval. Chudák ten, kdo nemá počítač a připojení na internet…

Dopravní inspektorát
Vůbec jsem netušil, že je zde potřeba nové bydliště nahlásit, protože na řidičáku adresa vytištěna není. Ale termín je jen 5 dní od změny bydliště - takže docela honička (za nedodržení této povinnosti jsou docela mastné pokuty, zejména když se na nesrovnalosti přijde např. při dopravní nehodě). Změnou bydliště totiž patříte na jiný dopravní inspektorát, jeho sídlo není jednoduché zjistit, já ho zjistil na dopravním inspektorátu, kam jsem dříve patřil. Ale stále jsem žil v domnění, že se jedná jen o oznámení nového bydliště, teprve u okénka na registru řidičů jsem zjistil, že se musí podat žádost o nový řidičský průkaz a že tudíž potřebuji fotku, kterou jsem s sebou neměl. Žádost se musí také vyplnit na originální formulář, dále budete potřebovat starý řidičák a starý OP, žlutou kartičku z obecního úřadu a další foto. Nový řidičák stojí 50 Kč. Termín vydání nového řidičáku jsou 3 týdny. Vůbec jsem neřešil přehlášení auta na registru vozidel, protože jezdím autem firemním, takže postup neznám.

Instituce související s podnikáním
Mám na mysli Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ), zdravotní pojišťovnu, finanční úřad a živnostenský úřad. Termín nahlášení jsem zjistil jen u ČSSZ (tuším že 8 dní) a živnostenského úřadu (nepamatuji se), ale předpokládám že na finančáku a zdravotní pojišťovně to bude podobné. Kupodivu jak v ČSSZ, tak na zdravotní pojišťovně provedli změnu bydliště jen na základě mého mailu se žlutou kartičkou. Dodatečně jsem zjistil, že na živnostenském úřadu (a zajišťují to i všechny kanceláře Czech Point) lze podat tzv. Podání podle živnostenského zákona. V něm se živnostenskému úřadu oznámí změna bydliště a živnostenský úřad tuto informaci zašle také na ostatní tři instituce, které mají potom povinnost změnu provést i u sebe. Změna se hlásí formulářem, který lze stáhnout z internetu, dokonce je k dispozici v čekárnách živnostenských úřadů, ale jeho vyplnění je z neznámého důvodu zbytečné - vše se znovu musí nadiktovat příslušnému úředníkovi, až na vás přijde řada. Podání stojí 100 Kč. Změnu by vám všechny instituce měli písemně nahlásit na novou adresu (mě oznámili). Změnu můžete nahlásit na kterékoli pobočce živnostenského úřadu, úřady by se měly vzájemně informovat a předat si všechno, co je potřeba. Nezapomeňte, že po změně bydliště patříte na úplně jiné úřady než dříve a jinde tedy budete muset podávat daňová přiznání, roční přehledy apod. Patřičné adresy by vám měl sdělit živnostenský úřad, nebo je musíte někde vypátrat (na obecním úřadu je také určitě znají).

Zaměstnavatel a obchodní rejstřík
Tady žádné termíny neznám, ale je logické, že tyto instituce je potřeba také neprodleně informovat. Protože jsem svým vlastním zaměstnavatelem a mám k sobě tudíž bezmeznou důvěru, nahlášení změny v práci byla jednoduchá formalita a žádné doklady jsem k tomu nepotřeboval. Protože jsem spolumajitelem firmy, musím iniciovat podání změny i na obchodní rejstřík, ale to jsem tatím neřešil, počkám až na nový OP. Zkušenosti dopíši později (ale asi zapomenu).

Na co je času dost

Provoz domácnosti
Je potřeba informovat organizace, které vám dodávají elektřinu, vodu a plyn (ten my nemáme, ale předpokládám, že s nahlášením adresy žádný problém nebude). V našem případě se jedná o České energetické závody (ČEZ) a Vodovody a Kanalizace Beroun (VaK) . Změnu adresy stačilo nahlásit mailem (zaslal jsem i žlutou kartičku), žádný problém. S provozem bytu ještě souvisí SIPO, to jsem ovšem zakládal nově pro Tachlovice, takže změnu jsem neřešil (naše staré SIPO, psané na Marcelu jsme ponechali pro Písnici).

Banky a pojišťovny
Asi záleží na konkrétní instituci, někde je nahlášení snadné, někde vyžadují ověřené podpisy nebo osobní návštěvu, asi nelze dát jednoznačný návod a je potřeba všechno obtelefonovat a zjistit správný postup. Komerční banka, kde máme účet a které splácíme hypotéku, provede změnu adresy na základě mailu s naskenovanou kopií nového OP. Kooperativa, u které máme pojištěn dům a domácnost, má pro nahlášení změny formulář, stačí obyčejný podpis a naskenovaná kopie žluté karty nebo nového OP. Amcico, u kterého máme životní pojistky, změnilo adresu na základě mailu s kopií žluté karty, kterou jsem poslal našemu pojišťovacímu agentovi. Penzijní fond České pojišťovny, ve kterém máme penzijní připojištění, vyžaduje osobní návštěvu na kterékoli pobočce České pojišťovny až po obdržení nového OP. Modrá pyramida, kde ’stavebně’ spoříme, umožňuje změnu poštou, ale všechno musí být úředně ověřeno, takže je rozhodně lepší vyřídit vše na kterékoli pobočce Modré pyramidy - ovšem až po vydání nového OP. Modrá pyramida změny také řeší schůzkou v bydlišti, kam pošle některého svého poradce.

Katastr nemovitostí
Katastr nemovitosti má pro nahlášení změny vlastní formulář a vše lze vyřídit (poněkud nečekaně) poštou. Formulář lze stáhnout na internetu, má číslo 6.92-2008 a jmenuje se Ohlášení změny údajů o vlastníku a jiném oprávněném. Formulář je jednoduchý a pokud je změna bydliště zaznamenána v CRO, není nutná žádná příloha. Pro jistotu jsem zaslal kopii žluté kartičky. Podpis na formuláři není nutné úředně ověřovat. Katastr provedl změny velmi rychle a sympatické je, že adresu aktualizoval pro všechny nemovitosti jejichž jsem vlastníkem nebo spoluvlastníkem (Tachlovice, Písnice, sídlo firmy). Tak by to mělo fungovat - občan by měl dát impuls ke změně (ale mělo by to stačit i e-mailem) a instituce by měla změnu provést na základě informace v CRO. Po změně v katastru je dobré nechat si udělat čerstvý výpis listu vlastníka - nejlépe ve kterékoli kanceláři Czech Point - stojí to 100 Kč za první a 50 za každou další stránku výpisu.

A co dál

Vznesl jsem ještě dotaz ohledně platnosti cestovního pasu po změně trvalého bydliště, ale tato změna se pasu nijak netýká. Postupně je potřeba informovat všechny své lékaře. Je to formalita, protože pominu-li pozvánky dětí na povinná očkování, ještě jsem nezažil, že by mi nějaký lékař něco posílal poštou (třeba pohled z dovolené) - ale při nejbližších návštěvách pro jistotu změnu bydliště nahlásím. Jinak už jsem na nic dalšího nepřišel. Snad ještě - adresa bydliště se vyskytuje na mnoha místech v internetu, v různých obchodech, diskusních fórech, bazarech, inzertních serverech a bůh ví, kde všude ještě. Pokud na tom záleží, postupně si adresy změňte i tady - to je dlouhý proces.

Takže už bydlím v Tachlovicích i úředně. Z rodilého pražáka se stal tachlovičák přistěhovalec. Poštovní schránku teď vybíráme každý den a skoro každý den v ní nacházíme dopis z nějakého úřadu, který mne informuje, že už ho nezajímám a předal mne jinému, nebo že mne převzal z toho předchozího. Dopisy ve schránce jsou příjemné. Možná se dočkáme i toho, že nám začne chodit také pošta normální, nejen úřední (ale vlastně jeden pohled už jsem kdysi dostal - přání rodičů k narozeninám). Jen mám trochu obavu, že v té záplavě letáků se mnohé pohledy a dopisy ztratí a že je spolu s letáky odneseme do popelnice…