Neděle, Únor 28, 2010

115 Střešní krytina

Střešní fólie byla položena tak akorát včas. Konečně přišlo oteplení a s ním i déšť, ale náš domeček už byl v suchu. Několik dní trvalo, než montážníci na střechu přibili laťování, na které se pokládají tašky. Těm spodním latím, přibitým shora na krokve se říká kontralatě. Díky nim vzniká pod latěmi a taškami vzduchová mezera, takže střecha ‘dýchá’ a i z vnitřku domu se může odpařovat vlhkost skrz difúzní fólii. Po latích se dá po střeše chodit. Také jsem si to vyzkoušel, ale pokrývač by ze mne být nemohl. Těžko se vyrovnávám s tou šikmou plochou pod nohama a mám tendenci rovnat se kolmo ke střeše, což rozhodně není dobrý nápad. Montážníci se ale po střeše pohybuji s naprostou jistotou.

11501m.jpg 11502m.jpg

Pro pokládání tašek byl na stavbu dopraven jednoduchý výtah, kterým se tašky dopravovaly ze země na střechu. Po střeše se tašky rozvážely vozíčkem, který pojížděl po vodorovných latích.

11503m.jpg 11504m.jpg

Tašky se na střechu jen pokládají (šroubují se jenom hřebenáče a okrajové tašky nad štíty domu) a jde to fakt rychle - celá střecha byla taškami pokryta za necelé dva dny. Těsně pod hřebenem se dávají větrací tašky, kterými se odpařuje vlhkost nahromaděná pod krytinou (vlivem kondenzace vodních par na taškách nebo fólii - mezi taškami by dešťová voda protékat neměla).

11505m.jpg 11506m.jpg 11507m.jpg

Na krytině je mnohem více ‘anomálií’. Střechou prochází řada prvků, které pod střechou navazují na nějaké interní instalace a rozvody. V našem případě to je zatím anténní tyč a věžičky umožňující odvětrání kanalizace v koupelnách. Anténní tyč je vysoká asi 3 metry a definitivně rozptýlila moje obavy z absence internetového signálu z Nučic. Jenom si nedovedu představit, jaký šílenec bude schopen a ochoten instalovat nějakou anténu až na špičku naší petřínské rozhledny.

11508m.jpg 11509m.jpg

Na jižní polovině střechy budou ještě instalovány dva sluneční kolektory - zřejmě pomocí šroubů skrz střešní tašky a od kolektorů povedou trubky do technické místnosti. Všechny tyto prostupy střechou musí být pečlivě provedeny, aby se nestaly místem zatékání. Průchod difúzní fólií musí být přelepen vzduchotěsnou lepící páskou a na každý prvek, který prochází střechou se těsně navléká gumová membrána (vypadá trochu jako neopren), která je navlečena nad fólií a je k fólii rovněž pečlivě přilepena vzduchotěsnou páskou.

Galerie1 - Galerie2 - Galerie3

Sobota, Únor 20, 2010

114 Palubky a fólie

Jakmile byly dokončeny krokve, zdálo se, že už je jenom krůček k dokončení střechy. Ale nebyli bychom my, kdybychom si zase nevymysleli nějakou specialitu. Vlastně to není až tak specialita, jako spíše řešení, které Penatus běžně neprovádí. Penatus na své domy standardně montuje vysoké a štíhlé krokve, ale protože takové krokve by v přesahu střechy nevypadaly pěkně, Penatus celé přesahy střechy obkládá palubkami, takže krokve nikde nejsou vidět. Nám se líbí klasický krov s viditelnými krokvemi a požadovali jsme palubky nad krokvemi, aby celá konstrukce krovu byla viditelná. To není žádný problém, spíše naopak, ale palubky je potřeba namontovat shora na krokve ještě před položením střešní fólie a laťováním pro tašky. A z toho právě plyne další zdržení.

Palubky už byly natřeny na barvu teak, kterou jsme už dávno vybrali. Natírání neprobíhalo na stavbě (nebylo vhodné počasí), ale v nějaké garáži, kterou si Penatus pro tento účel v Tachlovicích od někoho pronajal. S palubkami se střecha zespodu zdá docela dokončená, hnědá barva vypadá pěkně. Stejnou barvu by měly mít všechny dřevěné prvky vně domu - i terasa a rampa ke vstupním dveřím.

11401m.jpg 11402m.jpg

Zároveň s palubkami Penatus vystavěl lešení kolem celého domu a také uvnitř v obývacím prostoru. Předpokládám, že se jedná o přípravu pro pokládání krytiny a pro dokončení střechy zespodu. Za vraty a v ložnicích jsou stohy teplené izolace Orsik v různých tloušťkách (ve střeše bude celkem 240 mm tepelné izolace) a palety se střešními taškami. Tašky jsou hodně tmavě hnědé, tmavší, něž jak jsem si je představoval, ale zatím se zdá, že jsme barvy jsme volili dobře - palubky s krytinou ladí, ještě uvidíme, jak bude vše ladit s okenními rámy.

11403m.jpg 11404m.jpg

Pak se na střeše objevila fólie, která má být z jedné strany (směrem z domu ven) difúzně otevřená (má propouštět vlhkost unikající z domu) a z druhé zcela nepropustná (shora směrem od tašek do domu). Doufám, že jí Penatus nepoložil obráceně, nevím, jak to ověřit, vzal jsem si kus fólie domů, abych na ní učinil nějaké pokusy. Fólie nevypadá moc jako fólie, spíše jako nějaký hodně pevný papír. Fólie je ke krokvím přibita a jednotlivé pásy jsou slepeny lepící páskou. Na okraji střechy je fólie přilepena k pozinkovanému profilu, kterým je okraj střechy (okraj palubek) ukončen.

11405m.jpg 11406m.jpg

Na střeše je přitlučeno jen několik řad latí, na které se tašky zavěšují, takže tašky se v tomto pracovním cyklu nezvládly. Vlastně už se s nimi začalo - na každá straně střechy je posazena jedna zkušební.

11407m.jpg 11408m.jpg
11409m.jpg 11410m.jpg

Na stavbu jsem tento týden přivedl agenty z firem Eurosignal a Eldata, aby ověřili dostupnost signálu pro příjem internetu - potřeboval jsem uzavřít záležitost polohy anténní tyče. Eldata mají vysílač v Nučicích a z naší střechy ja na něj krásně vidět. Internet bude! A anténu umístíme na přesah střechy nad terasou

Galerie1 - Galerie2 - Galerie3 - Galerie4

Neděle, Únor 14, 2010

113 Krokve, krokve

Když montážní parta v pondělí opět nastoupila dostal jsem informaci, že ve středu večer by krokve mohly být hotové. To bylo velice příznivé tvrzení, během tohoto pracovního období by se tedy měla stihnout celá konstrukce střechy i s krytinou a také okna a vstupní dveře. Dům by tedy mohl být uzavřen proti nečasu, který vrchní stavbu (až na chvilkové projasnění) provází od samého začátku.

Nepodařilo se. Penatus standardně dělá krokve profilu 40/240 mm a viditelné části krovu pobíjí palubkami, takže až nepřirozeně štíhlé krokve vůbec nejsou vidět. Asi jsme trochu ovlivněni názorem našeho architekta, ale chtěli jsme takový krov, ve kterém jsou krokve viditelné a palubky jsou nad nimi, takže nikde nevzniká řádný prostor pro vosí hnízda a podobnou havěť. Krokve 40/240 by byly pro takovéto použití nevzhledné, tak jsme se domluvili na krokvích 80/180, které vypadají pěkně.

Takže - zase jsme šli cestou atypu, a to přineslo problémy. Krokve byly těžké a obtížně se s nimi manipulovalo a už po osazení prvních krokví se zjistilo, že bude problém i s jejich řezáním - běžné kotoučové pily mají hloubku prořezu do 60 mm, takže krokve se musely řezat nadvakrát z protějších stran a takový řez nebyl čistý.

11301m.jpg 11302m.jpg

Osazení krokví také zpomalilo řešení podpory střechy nad rampou k hlavnímu vchodu. Zde je pozednice podepřena dvěma sloupy, které jsou nahoře propojeny s obvodovou stěnou domu a údajně nebylo snadné tuto část domu přesně a správně postavit. Projektant v montážní dokumentaci sice nakreslil některé řezy domu, ale jejich polohu zvolil tak, aby se vyhnul řešení některých komplikovaných detailů - ty se pak musely vymýšlet až na stavbě.

11303m.jpg 11304m.jpg

Zkrátka - krokve byly dokončeny až v sobotu dopoledne. Montážní řezy se prováděly malou pilou - tam nejde o krásu ale o funkčnost, nicméně každá krokev byla jinak dlouhá, takže konce krokví nejprve vypadaly dost hrozně. Pan Strejček si pak někde vypůjčil větší pilu a v sobotu ráno krokve zařezávaly jako dobře vycvičení vojáci při nástupu před obávaným generálem. Tvar střechy a domu se začal rýsovat.

11305m.jpg 11306m.jpg
11307m.jpg 11308m.jpg

Galerie1 - Galerie2 - Galerie3 - Galerie4

Pondělí, Únor 1, 2010

112 Velké nosníky

Aby dům byl postaven podle našich představ, obsahuje dva opravdu veliké a těžké lepené nosníky (lepené proto, že z jednoho kusu dřeva se takový nosník vyrobit nedá). Během příprav jsme očekávali, že nás Penatus bude tlačit do jiného řešení, ale všichni byli k našim požadavkům velmi tolerantní. Jedině projektant Penatusu se snažil o jiný přístup, ale nakonec jsme ho přesvědčili.

První nosník má průřez 140/460 mm a je dlouhý asi 6 metrů. Podpírá celý západní štít domu od jídelního koutu ke sloupu, který stojí na zahradě pod schodištěm z terasy. Díky tomuto nosníku jsme mohli z projektu odstranit sloup, který by procházel podlahou terasy a dost by na terase překážel. Tento původní sloup, který by začínal na základové patce ve sklípku a podepíral by pod střechou vrcholovou vaznici, byl nahrazen komickým sloupkem nahoře nad sloupy v interiéru (bude skrytý ve stropě).

Druhým, ještě větším prvkem, je vrcholová vaznice, která podepírá hřeben střechy po celé její délce. Vrcholová vaznice musela být vyrobena jako dva samostatné nosníky, které se spojovaly až na stavbě. Vaznice má průřez 140/360 mm a díly jsou dlouhé 7,7 a 10,8 metrů. Vaznice je podepřena pěti sloupky a staticky tvoří spojitý nosník o čtyřech polích s konzolami na obou koncích. Největší rozpětí je v poli nad obývacím prostorem - skoro 6,5 metrů. Díky vaznici může být obývací prostor bez jakýchkoli vnitřních podpor.

Montáž prvního nosníku jsme neviděli. I přes jeho očividnou mohutnost se ho podařilo na podpory umístit manuálně, bez jeřábu, pouze pomocí svalů čtyřech šikovných montážníků.

11201m.jpg 11202m.jpg

Na montáž vrcholové vaznice byl jeřáb nutný. Montáž probíhala v celkem mírném větru, ale stejně vaznice zavěšená na háku docela nebezpečně rotovala. Vše ale proběhlo bez problémů, jakoby takovou práci montážníci prováděli denně. Obdivuji jejich klid a souhru, každý dělá, co je potřeba, bez jakéhokoli dohadování a zmatků. Obě části vaznice dosedly zcela přesně na svá místa na podporách a slepit a sešroubovat jejich vzájemné přesahy byla hračka. Kdo umí, ten umí, kdo neumí ten čumí (a to jsem já…).

11203m.jpg 11204m.jpg
11205m.jpg 11206m.jpg

Začíná se rýsovat tvar celého domu.

11207m.jpg 11208m.jpg

Galerie1 - Galerie2 - Galerie3 - Galerie4