130 Deformace domu

(duben 2010)

Titulek zní přímo hrozivě, ale nic tak strašlivého se nestalo. Stále nám vrtala hlavou příčina poklesu krokví a měli jsme podezření, že je spojena ještě s nějakým dalším problémem. Deformace krokví byla totiž prostorová. Na kontrolním dnu pan Strejček zaměřil jen svislou polohu krokví, ale krokve byly viditelně deformovány také ve vodorovné rovině. Za drahý peníz jsme si z půjčovny vypůjčili laserový dálkoměr a zajeli do Tachlovic přesně změřit rozměry obýváku u podlahy a u stropu. A myslím, že se tím podstata problému celkem vysvětlila.

13001m.jpg 13002m.jpg

Zjistili jsme, že obývák se směrem nahoru rozšiřuje a že celé rozšíření je způsobeno nakloněním a vyboulení stěny podél kuchyňské linky směrem ven z domu. Rozšíření bylo asi 15 mm a šikmost stěny byla patrná pouhým okem na ostění rohového okna nad konzolou desky. Změřili jsme také vzdálenosti konců krokví ke stěně domu a i z těchto hodnot bylo vyboulení stěny zřejmé.

13003m.jpg 13004m.jpg

Je jasné, jak na kontrolním dni řekl pan Růžička, že na celkové deformaci se podílelo více drobných závad. Tou zásadní podle mne bylo, že stěna nebyla při osazování krokví dobře zavětrována a tíha krokví způsobila její mírné vybočení. Naklonění stěny musel nutně sledovat také pozednicový trám, který se maličko pootočil okolo sloupku rohového okna a proto se konce krokví v přesahu střechy přibližují myšlenému protažení stěny domu.

Svislý pokles konců krokví byl asi způsoben nějakou chybou v provedení provizorního sloupku uprostřed rohového okna. Ten byl dočasně odstraněn při prvním pokusu o montáž rohového okna, ale pak se musel na své místo vrátit, protože Agát vyrobil rohová okna příliš široká a do připravených otvorů se nevešla. Celá montáž se asi po týdnu opakovala a to rohu domu nad konzolou určitě nijak neprospělo. Pozednicový trám se přes sloupek trochu natočil i ve svislé rovině, protože je poměrně krátký (jen nad oknem) a nemusel být dobře provázán se stěnou. A samozřejmě mohlo dojít i k mírnému prohnutí konzoly základové desky.

13005m.jpg 13006m.jpg 13007m.jpg

Bylo dobře, že jsme si obývák změřili a na vybočení stěny včas přišli. Z vnější strany domu nebyla šikmost stěny tak výrazná, při zaklopení stěny deskami pan Strejček (snad i nevědomky) nerovnosti asi trochu srovnal. Už je hotová fasáda a žádné nerovnosti na ní nejsou vidět. Uvnitř domu to bylo trochu složitější. Sádrokartonáři připravili zcela svislý rošt, problém byl jen s výztuhami stěn pod skříňky, police a zavěšené spotřebiče. Všechny výztuhy se musely v horní části podkládat, aby jejich plocha byla rovnoběžná s roštem. Ale dílo se podařilo a sádrokartón je svislý.

13008m.jpg 13009m.jpg

Zbývá problém přesahu krokví. Krokve svisle i vodorovně uhýbají ze správné polohy o +- 25 mm. Není to mnoho, ale je to vidět. Vím, že dřevo bude časem vysychat, že se bude kroutit, a že po letech krokve stejně zcela zařezávat nebudou, ale vadí mi, že nezařezávají ještě před dokončením domu. Penatus má velmi nízké tolerance na rozměry základové desky a nevidím důvod, proč by stejně přísné požadavky neměly platit i při provádění vlastního domu. Ale náprava bude. Se stavbyvedoucím, panem Hromasem, jsem domluven, že se sundá okap, a konce krokví se podle přímky mezi krajními krokvemi znovu přesně zaříznou.

OBSAH

PŘÍPRAVY

SPODNÍ STAVBA

DALŠÍ PŘÍPRAVY

VRCHNÍ STAVBA

DOKONČENO

OSTATNÍ

Administrátorská zóna