114 Palubky a fólie

Jakmile byly dokončeny krokve, zdálo se, že už je jenom krůček k dokončení střechy. Ale nebyli bychom my, kdybychom si zase nevymysleli nějakou specialitu. Vlastně to není až tak specialita, jako spíše řešení, které Penatus běžně neprovádí. Penatus na své domy standardně montuje vysoké a štíhlé krokve, ale protože takové krokve by v přesahu střechy nevypadaly pěkně, Penatus celé přesahy střechy obkládá palubkami, takže krokve nikde nejsou vidět. Nám se líbí klasický krov s viditelnými krokvemi a požadovali jsme palubky nad krokvemi, aby celá konstrukce krovu byla viditelná. To není žádný problém, spíše naopak, ale palubky je potřeba namontovat shora na krokve ještě před položením střešní fólie a laťováním pro tašky. A z toho právě plyne další zdržení.

Palubky už byly natřeny na barvu teak, kterou jsme už dávno vybrali. Natírání neprobíhalo na stavbě (nebylo vhodné počasí), ale v nějaké garáži, kterou si Penatus pro tento účel v Tachlovicích od někoho pronajal. S palubkami se střecha zespodu zdá docela dokončená, hnědá barva vypadá pěkně. Stejnou barvu by měly mít všechny dřevěné prvky vně domu - i terasa a rampa ke vstupním dveřím.

11401m.jpg 11402m.jpg

Zároveň s palubkami Penatus vystavěl lešení kolem celého domu a také uvnitř v obývacím prostoru. Předpokládám, že se jedná o přípravu pro pokládání krytiny a pro dokončení střechy zespodu. Za vraty a v ložnicích jsou stohy teplené izolace Orsik v různých tloušťkách (ve střeše bude celkem 240 mm tepelné izolace) a palety se střešními taškami. Tašky jsou hodně tmavě hnědé, tmavší, něž jak jsem si je představoval, ale zatím se zdá, že jsme barvy jsme volili dobře - palubky s krytinou ladí, ještě uvidíme, jak bude vše ladit s okenními rámy.

11403m.jpg 11404m.jpg

Pak se na střeše objevila fólie, která má být z jedné strany (směrem z domu ven) difúzně otevřená (má propouštět vlhkost unikající z domu) a z druhé zcela nepropustná (shora směrem od tašek do domu). Doufám, že jí Penatus nepoložil obráceně, nevím, jak to ověřit, vzal jsem si kus fólie domů, abych na ní učinil nějaké pokusy. Fólie nevypadá moc jako fólie, spíše jako nějaký hodně pevný papír. Fólie je ke krokvím přibita a jednotlivé pásy jsou slepeny lepící páskou. Na okraji střechy je fólie přilepena k pozinkovanému profilu, kterým je okraj střechy (okraj palubek) ukončen.

11405m.jpg 11406m.jpg

Na střeše je přitlučeno jen několik řad latí, na které se tašky zavěšují, takže tašky se v tomto pracovním cyklu nezvládly. Vlastně už se s nimi začalo - na každá straně střechy je posazena jedna zkušební.

11407m.jpg 11408m.jpg
11409m.jpg 11410m.jpg

Na stavbu jsem tento týden přivedl agenty z firem Eurosignal a Eldata, aby ověřili dostupnost signálu pro příjem internetu - potřeboval jsem uzavřít záležitost polohy anténní tyče. Eldata mají vysílač v Nučicích a z naší střechy ja na něj krásně vidět. Internet bude! A anténu umístíme na přesah střechy nad terasou

Galerie1 - Galerie2 - Galerie3 - Galerie4

OBSAH

PŘÍPRAVY

SPODNÍ STAVBA

DALŠÍ PŘÍPRAVY

VRCHNÍ STAVBA

DOKONČENO

OSTATNÍ

Administrátorská zóna