034 Nákup vlastního pozemku

(srpen 2009)

Pro toho, kdo by náhodou potřeboval od souseda koupit část vlastního pozemku, uvádím stručný návod.

Nejprve je potřeba udělat dohodu se sousedem a pak věřit, že jí soused dodrží, protože příprava celé akce může trvat více než měsíc a to je spousta času na případnou změnu názoru.

Pak je třeba pověřit autorizovaného geodeta, aby zaměřil část parcely, která bude předmětem prodeje. Sousedův pozemek, který má, dejme tomu, jediné parcelní číslo 34, se totiž nejprve musí rozdělit na dva pozemky s parcelními čísly 34/1 a 34/2, a jeden z nich pak soused prodá. Na základě zaměření vytvoří geodet geometrický plán. V něm je tabulka se starými a novými parcelními čísly, obrázek s vyznačením rozdělení sousedova pozemku a tabulka souřadnic všech bodů, kterými je zaměřený obrys jednoznačně určen.

03401m.jpg 03402m.jpg

Geometrický plán se musí vložit do katastru nemovitostí. To také zajišťuje geodet. Ne každý geodet má na tuto činnost oprávnění. Zpracování plánu na katastru může trvat až 30 dní - my jsme čekali asi 3 týdny. Poté si na katastru vyzvednete nebo vám geodet doručí orazítkované geometrické plány.

Rozdělení sousedova pozemku musí dále schválit stavební úřad. K tomu je potřeba vyplnit formulář Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků. Na vyřízení žádosti má stavební úřad také 30 dní, ale mělo by to proběhnout rychleji, my čekali asi týden.

Pak je potřeba se sousedem sepsat kupní smlouvu a podepsat jí před notářem. Geometrický plán musí být součástí kupní smlouvy. Šablonu smlouvy mohu zaslat mailem.

U notáře je také potřeba podepsat návrh na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Pro tento účel mají na katastru formulář, ten je ale určen pro mnoho případů a je obsáhlý a mimořádně složitý. Při pokusech o jeho vyplnění jsem propadal panice a vážně jsem uvažoval, že si na to budu muset zaplatit právníka (na katastru vám nikdo neporadí!). Nakonec jsem se rozhodl formulář nepoužít a vytvořit návrh podle několika vzorů, které jsem stáhl na internetu. Naštěstí máme známou, která na katastru pracuje, té jsem dal všechny dokumenty prohlédnout a pak jsem je podle jejích připomínek přepracoval. Šablonu návrhu mohu zaslat mailem.

Na katastr se spolu s návrhem na vklad (podpisy ověřené notářem) podává 4x kupní smlouva s geometrickými plány v příloze (podpisy ověřené notářem) a 1x Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků potvrzená stavebním úřadem. K návrhu se přidává kolek za 500 Kč.

A pak už jen čekáte, úřad má na vyřízení opět luxusních 30 dní. U nás vše prošlo napoprvé, jinak bychom museli provést opravy a návrh podávat znovu.

OBSAH

PŘÍPRAVY

SPODNÍ STAVBA

DALŠÍ PŘÍPRAVY

VRCHNÍ STAVBA

DOKONČENO

OSTATNÍ

Administrátorská zóna