026 Geologický průzkum

(duben 2009)

Přestože jsme z různých dřívějších drobných výkopových prací měli hrubou představu o tom, co se pod naším trávníkem nalézá, Marcela hodně tlačila, abychom nechali provést seriózní geologický průzkum. Byl jsem toho názoru, že průzkum by si měl udělat dodavatel spodní stavby, ale jak se později ukázalo, mýlil jsme se. Dodavatelé spodní stavby se zabývají spodní stavbou a geologické průzkumy neřeší. Od geologického průzkumu jsme si slibovali také zjištění úrovně hladiny podzemní vody. Ve studni byla voda asi metr pod terénem a i pode dnem plastové vodovodní šachty čvachtala voda, což nás dost děsilo - báli jsme se, že bude problém realizovat suchý sklípek, o kterém jsme už tehdy uvažovali.

S žádostí o průzkum jsme se obrátil na mého známého, který se mnou dříve pracoval ve stejném podniku. Důvodem bylo mimo jiné to, že se jednalo o geotechnika - senzibila, jehož schopnosti byly mnohokrát ověřeny a který byl schopen hledat nejen vodu pro umístění studny, ale i tzv. dračí žíly (odborně se jim říká geopatogenní zóny). Jeho největší zásluhou, kterou si pamatuji, bylo nalezení dračích žil v kanceláři s počítači a ztlumení jejich účinku několika vrstvami alobalu. Zní to možná jako legrace, ale počítače, které byly dříve velmi poruchové, běhaly po této úpravě jako hodinky.

Průzkum proběhl ve dvou fázích. První den přijel můj známý a pan vrtař s maličkou podomácku vyrobenou vrtnou soupravou. Oba sršeli optimismem a pan vrtař se hned pustil do díla. Brzy se ukázalo, že podloží naší zahrádky bylo výrazně podceněno. Vrtař se pokoušel vrtat na několika místech zahrady, pomáhal vrtačce vlastní váhou, ale nikde se mu nepodařilo udělat díru hlubší než tak 20 centimetrů. Dlouho bojoval a nechtěl se vzdát, ale asi po jedné hodině marného úsilí mu nezbylo než kapitulovat. Navrhoval, že přijede s větší vrtnou soupravou, ale ta by jednak neprojela mezi stromy, jednak by zničila půl zahrady.

02601m.jpg

Se známým jsem se dohodl, že při psaní zprávy vyjde z geologické situace naší lokality a zprávu bude formulovat tak, aby uspokojila stavební úřad. To jsme ještě netušili, že stavební úřad takové věci vůbec nezajímají. O základových poměrech a spodní vodě na našem pozemku jsme se nedozvěděli vůbec nic. Celý záměr a projekt bude muset být připraven s určitým rizikem, že po vykopání základů se objeví něco, co jsme nepředpokládali (málo únosné podloží nebo naopak skála, vysoká hladina podzemní vodu apod.) a nastanou problémy. Nejdůležitějšími dokumenty o podloží na naší zahradě byly nakonec fotografie z provádění kanalizační přípojky:

02602m.jpg 02603m.jpg

V druhé fázi proběhlo měření radonu. Na ploše budoucího domu se do země zatlučou tenké trubičky. Na konci každé trubičky je nasazen hrot, který umožňuje zatlučení, aniž by se do trubičky dostala zemina. Po zatlučení se trubičky povytáhnou, hrot odpadne a do trubičky volně proudí zemní plyny. Nahoře jsou trubičky uzavřené zátkou, takže plyny se v nich hromadí. Po předepsané době se zátky odstraní a nahromaděné plyny se odsávají injekční stříkačkou a vstřikují se do nerezových zásobníků. Všechno vypadá hodně vědecky a důležitě. Rozbor zachycených plynů se provádí v laboratoři. Měli jsme kliku, že u nás skoro žádný radon nebyl. Pokud se radon v podloží vyskytne, provádí se na základové desce speciální protiradonová izolace, pokud je radonu opravdu hodně, základy se odvětrávají a plyny se odvádí nad střechu domu.

Současně s odebráním radonu můj známý provedl na zahradě hledání dračích žil. A jednu skutečně nalezl, vedla šikmo napříč budoucího domu, někde pod zádveřím, chodbou a koupelnou. Pečlivě jsme si vyznačili její průběh a šířku tyčkami, zaměřili jsme si její polohu vzhledem ke kadibudce a třešni a zakreslili jsme jí do výkresu. Tyčky se postupně vyvrátily, výkres jsme ztratili, kadibudku zbourali a třešeň pokáceli, takže už jen matně tušíme, kudy dračí žíla vedla. Ale není to důležité, podle mého známého byla dračí žíla velmi slabá - měla jen patnáct procent (ale nevíme čeho), takže určitě nebude mít na naše zdraví a naší pohodu vůbec žádný vliv.

OBSAH

PŘÍPRAVY

SPODNÍ STAVBA

DALŠÍ PŘÍPRAVY

VRCHNÍ STAVBA

DOKONČENO

OSTATNÍ

Administrátorská zóna