301 Koordinace a termíny

(konec srpna)

Minulý týden jsem od stavbyvedoucího převzal dům, ale jakoby se nic nezměnilo. Dál probíhají různé drobné práce, které nám Penatus ‘dluží’ a opravy, zatím celkem bez ohledu na to, zda byly uvedeny v předávacím protokolu, či nikoli, a měly by být tudíž předmětem reklamace. Předání stavby bylo formálním úkonem a nemá žádný negativní dopad na vztah mezi námi a Penatusem.

Termín podpisu předávacího protokolu byl vyvolán SOD (zkratka Penatusu pro smlouvu o dílo). Podle SOD nám Penatus měl stavbu předat do konce srpna. Tento termín byl stanoven (pan Růžička tehdy tvrdil, že s velkou rezervou) vzhledem k plánovanému začátku stavby v dubnu. Penatusu ale v zimě vypadla jedna akce (klient nestihl základovou desku) a tak naše stavba začala už v lednu - o tři měsíce dříve. A přesto Penatus těžko stíhal původní termín dokončení. Kdybychom byli při posunu začátku stavby dostatečně prozíraví a nechali v SOD patřičně změnit i termín dokončení, mohli jsme už od konce května od Penatusu inkasovat docela příjemné penále.

Nejsem ale zastáncem postihů a sankcí. Je správné, že jsou ve smlouvách zakotveny, ale chtěl bych je uplatňovat pouze při zásadních neshodách a problémech. Vrtá mi ale hlavou, proč to trvalo tak dlouho? Proč se ten neobvykle dlouhý termín týkal zrovna nás a našeho malého domku? Možná sem někdo z Penatusu nějaké uspokojivé vysvětlení dopíše…

Konstrukce našeho domu asi byla trochu složitější (zejména krov), ale dřevěná část domu byla hotova dostatečně brzy. Problémy nastaly až s nástupem profesí a při opravách různých chyb, kdy se profesanti museli na stavbu opakovaně vracet a napravovat to, co dříve udělali špatně nebo co zcela nedodělali. Osobně to vidím jako selhání koordinace profesí. Profesanti často chodili na naší stavbu tehdy, když sami měli čas a nikoli vždy v termínech, do kterých je snad ‘tlačil’ Penatus.

Mrzí mne to, dům mohl být zkolaudován už dávno. Mohli jsme v něm bydlet a včas a ve větší pohodě se věnovat vybavení domu a zahradě. Největším negativem protahování stavby je, že jsem po půldnech prošustroval skoro celou dovolenou a ta mě teď citelně chybí. Protože stavba ‘šla’ pomalu, pomalu půjdou i následné práce zejména na zahradě, neboť už se jim mohu věnovat pouze o víkendech.

Tímto se omlouvám veškerému příbuzenstvu, kterému jsem neuváženě sliboval rodinná setkání a grilování na zahradě už během letošního léta. Nezvládli jsme to a ani dokončení zahrady pro příští léto nevypadá příliš nadějně.

OBSAH

PŘÍPRAVY

SPODNÍ STAVBA

DALŠÍ PŘÍPRAVY

VRCHNÍ STAVBA

DOKONČENO

OSTATNÍ

Administrátorská zóna