127 Deformace krokví

(duben 2010)

Jak tak pořád prolézám rozestavěný dům a všechno kritickým zrakem prohlížím ze všech stran, nalezl jsem problém. Při pohledu od vrat směrem podél domu dolů do zahrady jsem si všiml, že poslední tři až čtyři krokve nejsou v přesném zákrytu s těmi ostatními. Zprvu jsem si myslel, že se jedná o nějaký klam. Není to velká nepřesnost a člověk, který by žádný problém nehledal, by si nepřesnosti v délce (nebo poloze krokví) asi vůbec nevšiml. Později mne na tento problém znovu upozornil (asi nechtěně) stavbyvedoucí, pan Hromas, ten se ale domníval, že je křivě osazen okap a chystal se u klempířů zjednat nápravu. Pak jsem viděl střechu při západu slunce a takto - proti prudkému světlu - byla nepřesnost krokví jasně patrná, dokonce jsem měl pocit, že se stav krokví zhoršil. Sondoval jsem věc u pana Strejčka, ten si problému dosud nevšiml, ale tvrdil, že konce všech krokví seřízl zcela přesně.

Vyhledal jsem všechny pořízené fotografie tohoto místa a když jsem do každé z nich nakreslil přímou linku procházející hranami na koncích krokví, bylo jasné, že se nejedná o žádný klam, ale že v tomto rohu střechy skutečně došlo k nějakému drobnému poklesu nebo k deformaci krokví:

12701m.jpg 12702m.jpg

Poslal jsem fotografie s patřičným komentářem celému Penatusu a stavbyvedoucí svolal na stavbu kontrolní den, který se konal včera. Zúčastnil se i majitel Penatusu, pan Růžička, a také projektant, pan Přibyl. Pan Strejček podél hrany krokví napnul provázek a víceméně se potvrdilo to, co bylo vidět z fotografií. Čtyři krajní krokve nezařezávají s ostatními, odchylka je cca 20 mm.

12703m.jpg
Zleva: pan Růžička (majitel Penatusu), pan Hromas (stavbyvedoucí), pan Matějka (investor)

Pokles krokví byl tedy potvrzen, ale jeho příčinu se nepodařilo odhalit. Konstrukce tohoto rohu domu je dost komplikovaná a i technologicky složitá. Dům zde stojí na konzole základové desky, která se také mohla maličko prohnout. Roh domu netvoří jediný prvek, jak by se dalo očekávat. Části stěn nad oknem a pod ním jsou propojeny sloupkem, který se montoval dodatečně jako součást rohového okna (a nadvakrát, protože poprvé se do připravených otvorů okna nevešla). Pozednice, která krokve podepírá v přesahu střechy je poměrně krátká a v době montáže nemusela být se stěnou dobře propojena.

Příčina ale není tak důležitá jako posouzení, zda se jedná o konečný stav nebo zda se průhyb krokví nadále zvětšuje. Do zápisu z jednání jsme zapsali, že Penatus na stavbě vyznačí nějaký pevný bod (patrně na zahradní chatce) a vzhledem k němu zaměří aktuální polohu základové desky a krajních krokví. Za dva týdny se hodnoty přeměří a pak se uvidí.

Celý tento proces jsem vyvolal, protože se mi zdálo, že se průhyb krokví zvětšuje. Potom jsem ale na fotografiích zkoumal, jak probíhala montáž této části domu, zda se někde nadá odhalit nějaké zjevná chyba, a zjistil jsem, že deformace byla patrná hned po seříznutí konců krokví. Fotografie vlevo zobrazuje krov jak vypadal 12.3. ráno, konce krokví ještě seříznuty nebyly. O den později 13.3. jsem byl na stavbě odpoledne, krokve už byly seříznuty a už nezařezávaly - je to vidět na fotografii vpravo:

12704m.jpg 12705m.jpg

Takže si teď spíše myslím, že k deformaci došlo dávno a patrně již nepokračuje. Nebo možná k žádné deformaci nedošlo a jen něco nebylo zcela přesně a dobře uděláno. Podobně se k problému staví i pan Růžička, jehož názoru důvěřujeme. Každopádně - ukáže se za dva týdny nebo za měsíc. Případná oprava nějakého problému by v momentální fázi stavby byla poměrně snadná. Příští týden se budou dělat sádrokartony a fasáda, a pokud by se potom zjistilo, že je nějaká oprava nutná, bylo by to pro Penatus hodně bolestné. Pro nás by to znamenalo jen určité zdržení.

Je ale jasné, že dřevěný dům se nutně bude chovat jinak než dům stavěný klasickou technologií. Dřevo určitou dobu bude vysychat, kroutit se, praskat a měnit tvar - je to jeho přirozená vlastnost. V důsledku toho může v domě docházet k popraskání nebo rozevírání spár mezi sádrokartonovými deskami, které bude nutné dodatečně a možná i opakovaně vyspravit. Víme to i ze zkušeností lidí, kteří v takových domech žijí. Tvar budou měnit i krokve, jejich konce jsou navíc vystaveny povětrnostním podmínkám, takže po čase bude každá krokev jiná a ty momentální nerovnosti se možná úplně ztratí.

OBSAH

PŘÍPRAVY

SPODNÍ STAVBA

DALŠÍ PŘÍPRAVY

VRCHNÍ STAVBA

DOKONČENO

OSTATNÍ

Administrátorská zóna