121 Zelená úsporám

V době naší stavby začal fungovat systém státních dotací s názvem Zelená úsporám. Stát rozděluje peníze, které získal prodejem tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů, všem kdož staví energeticky úsporně (pasivní domy, zateplení apod.), popř. používají pro vytápění obnovitelné zdroje energie (slunce, peletky apod.). Na dotace má být k dispozici až 25 miliard Kč. Podle mých osobních zkušeností značnou část této sumy pohltí sám byrokratický úřednický aparát, který byl pro tuto akci vybudován.

Díky dotačnímu programu jsme se rozhodli na dům umístit solární panel, který by pomáhal v létě ohřívat teplou vodu a v zimě by trochu napomáhal i při topení. Projektant primárně navrhl jediný panel, trubkový od firmy Solar Power, který má poměrně vysoké tepelné zisky i ve dnech bez přímého slunečního svitu. Vše bylo navrženo přesně na míru našeho domu a jeho dvou budoucích obyvatel. Penatus si nechal od subdodavatele vypracovat cenovou nabídku a vše se zdálo být vyřešeno a jasné.

V lednu jsem se začal zabývat žádostí o dotaci. Znovu jsem se musel obrátit na projektanta, protože žádost vyžadovala nový projekt vypracovaný pouze pro potřeby Zelená úsporám. A nastal problém, navržené řešení najednou nevyhovovalo, ten jediný panel nesplňoval vykonstruované požadavky dotace. I když byl pro nás jeden panel optimální, dotace trvala na tom, že musíme mít vyšší výkon a že tedy potřebujeme panely dva. Protože dva trubkové kolektory by měly příliš vysoký tepelný zisk a navíc by celý solární systém cenově převýšil dotaci, nový návrh počítal se dvěma deskovými panely, opět od firmy Solar Power. Penatus si nechal od subdodavatele vypracovat cenovou nabídku a vše znovu zdálo být vyřešeno a jasné. Podali jsme dotaci (podává se prostřednictvím banky, která zkontroluje údaje a žádost pošle na Státní fond životního prostředí) a celou věc pustili z hlavy.

Tentokrát se ozval Penatus, že jeho subdodavatel (asi po půl roce a dvou vypracovaných nabídkách !!!) zjistil, že nemůže dodávat solární panely od firmy Solar Power. Dotaci je totiž možné poskytnout pouze tehdy, pokud řešení realizuje firma, která je v dotačním programu registrována jako oprávněný odborný dodavatel (k dnešnímu dni má seznam odborných dodavatelů skoro 1300 stran) a je-li při řešení použit výrobek, který je zařazen do seznamu schválených výrobků a technologií (slabých 500 stran). Aby toho nebylo málo, každému odbornému dodavateli jsou přiřazeny pouze jím zvolené produkty a na jiné (přestože by je mohl dodat) nebude dotace přidělena. A to je právě náš případ, subdodavatel Penatusu by sice mohl dodat solární panely Solar Power, ale dotaci na ně bychom nedostali, přestože jsou v seznamu schválených výrobků.

Takže projektant musí znovu přepracovat projekt. Budeme mít solární panely od firmy JH Solar a protože dva tyto panely opět podmínkám dotace nevyhovují, musíme mít solární panely tři. Naštěstí cena je s každou změnou návrhu nepatrně příznivější.

Zásadní problém ovšem nastal se změnou již podané žádosti o dotaci. V bance neměli ani tušení, jak změnu žádosti řešit. Paní ve spořitelně přijímá jen nové žádosti a i s jejich kontrolou měla (alespoň v našem případě) dost značné potíže. Marcela se, zřejmě čirou náhodou (později už se to nikdy nepodařilo), dovolala na fond životního prostředí, ovšem stejně se nic nedozvěděla, jen maily na (údajně) kompetentní úředníky. Těm pak poslala zcela shodné zprávy, ve kterých vysvětlila situaci a požádala o radu, jak dále postupovat. Protože žádná odpověď nedorazila, vypravil jsem se jedno pondělí asi po dvou týdnech do fondu osobně (centrála je na Budějovickém náměstí).

Jako totální pitomec jsem si začal připadat už v přízemí (a nebyl jsem sám). U výtahů totiž nejsou žádná tlačítka. Ve vstupu se prochází turnikety a na jednom z nich je potřeba stisknout tlačítko podlaží, které hodláte navštívit. Poté se vám na displeji krátce zobrazí číslo výtahu, ke kterému musíte hodně spěchat, aby vám neujel. Než jsem se stačil rozkoukat a všimnout si, kde jsou napsána čísla výtahu, můj výtah mi ujel.

Napodruhé se to podařilo. Ani ve výtahu nebyla žádná tlačítka, kterými bych mohl ovlivnit místo přistání. Když se ve čtvrtém patře dveře výtahu otevřely, zůstal jsem stát s otevřenou pusou a skoro jsem zapomněl z výtahu vystoupit. Přestože jsem dorazil asi 10 minut po začátku úředních hodin, chodba byla plná čekajících lidí. Vystál jsem frontu k na chodbě umístěnému kancelářskému stolu s cedulkou ‘Recepce’, u kterého trůnil poměrně nevraživý a nevstřícný člověk a přiděloval pořadová čísla. Aktuální pořadí odpovídalo milostivému ’slyšení’ někdy v odpoledních hodinách, protože po celé dopoledne se měly vyřizovaly ještě návštěvy páteční. Vrcholem bylo, že pořadník si ona osoba nezaznamenávala do počítače (člověk by řekl, že v dnešní době to ani jinak nejde), ale tužkou do čtverečkovaného bloku.

Svým nestandardním dotazem jsem toho pána dost podráždil, zcela netušil, za kým by mne mohl poslat. Několikrát telefonoval, až zjistil, že naše žádost už na fondu není, ale že je odeslána na Ministerstvo životního prostředí, kde čeká na podpis ministra. Tvrdil, že žádná změna žádosti není možná, že vše se bude řešit až při doložení realizace. Taková byla informace z recepce, dál jsem se přes tohoto byrokrata nedostal.

Vzápětí přišly odpovědi na maily, které odeslala Marcela. Obě přišly v jeden den, ale každá byla jiná a žádná neodpovídala stanovisku recepce. Jedna odpověď nás striktně vyzívala k urychlenému stažení podané žádosti a podání nové, druhá připouštěla podání žádosti o změnu - vše prostřednictvím banky. Na oba maily jsem odepsal, snažil jsem se vysvětlit naše totální zmatení a dožadoval se jednoznačné rady.

Ukázalo se, že poměrně jednoduchá a průzračná situace, do které jsme se dostali, je pro úředníky mimořádně zapeklitým problémem. Můj mail přeposlali na vyšší instanci - a to už mne opravdu rozesmálo - ‘vedoucímu metodického oddělení odboru implementace programu GIS’. Když se o 25 miliard stará úřad, který potřebuje takto komplikovaně pojmenované a nesmyslné oddělení, moc peněz na stavebníky nezbude.

Nicméně pan vedoucí metodického oddělení odboru implementace programu GIS mi vzápětí zavolal a v podstatě potvrdil variantu žádosti o změnu žádosti. Navíc tvrdil, že naše žádost na žádné ministerstvo odeslána nebyla, leží ke schválení na fondu a není problém v ní cokoli změnit nebo doplnit. Až půjdu příště do recepce (ale doufám, že to snad nebude nutné), nechám si moudra pana byrokrata potvrdit písemně - a na čtverečkovaném papíře.

Takže teď se předělává projekt a někdy na začátku dubna změnu ve Spořitelně podáme. Snad všechno dobře dopadne a my dotaci dostaneme. Nejedná se totiž o zanedbatelnou částku, ale o 95 tisíc Kč.

OBSAH

PŘÍPRAVY

SPODNÍ STAVBA

DALŠÍ PŘÍPRAVY

VRCHNÍ STAVBA

DOKONČENO

OSTATNÍ

Administrátorská zóna