111 Strop a půda

Počasí stále stavbě příliš nepřeje. Střídají se mrazivé dny s oblevami a stále padá sníh (jeden den bylo v Praze dokonce -19 stupňů a Penatus vůbec nenastoupil). Práce jdou za těchto podmínek pomaleji, než se plánovalo (jeden den bylo v Praze dokonce -19 stupňů a Penatus vůbec nenastoupil). Blíží se konec druhého pracovního cyklu Penatusu (tedy vlastně konec třetího pracovního týdne) a je jisté, že dům nebude pod střechou. Druhým důvodem zdržení je fakt, že složitá konstrukce domu možná pracovní četu poněkud zaskočila. Montážní dokumentace nemůže postihnout vše a řada konstrukčních detailů se řeší na stavbě.

Spousta prací probíhala na příčkách uvnitř domu a z venku to není příliš vidět. Byly dokončeny příčky pod podestou schodiště a všechny vnitřní stěny byly vyztuženy vodorovnými fošnami. Vzniklo neuvěřitelné bludiště fošen, ale už je znát, kde budou dveře do jednotlivých místností. Stejně se tady ale těžko hledá cesta, protože všude prochází různá provizorní šikmá zavětrování.

11101m.jpg 11102m.jpg

Nad příčkami se postupně objevila konstrukce stropu ze širokých fošen kladených na svislo. Prostor nad obývákem je samozřejmě zcela volný, ten zakryje až střecha. Na fošny jsou shora přibity OSB desky, které budou přímo tvořit podlahu půdy. Dokončen už je i snížený strop v místě podesty schodiště a na něm schůdky na půdu. Z půdy je krásný výhled po okolí, pro ten si po dokončení domu budeme muset vylézt na střechu, protože na půdě žádná střešní okna nebudou. OSB deskami je ukončeno první podlaží a stěny okolo půdy se zakládají znovu přes kotevní prahy, podobně jako v přízemí.

11105m.jpg 11106m.jpg
11107m.jpg 11108m.jpg

Pod stropnicemi je na stěnách připevněna parobrzdná fólie. Ta bude dole slepena s OSB deskami stěn a nahoře s OSB deskami střechy. Tato fólie je teď ohnuta nahoru a ukončena pod prahy horních stěn. Nebyl jsem u toho, ale pod fólií je údajně první várka tepelné izolace ORSIL (ze strany zatepluje strop). OSB desky propojené fólií budou tvořit vzduchotěsnou obálku budovy. Její nepropustnost je jedním ze základních požadavků na dřevostavbu a bude se kontrolovat tlakovou zkouškou. Obálka budovy zabraňuje úniku tepla a pronikání vlhkosti z domu do nosných konstrukcí.

11109m.jpg 11110m.jpg

Kolem domu vyrostlo jednoduché lešení, ze kterého se bude montovat horní část domu. Zatím jsem nenašel odvahu na lešení vylézt, myslím že s požadavky na bezpečnost práce si jeho stavitelé velkou hlavu nedělali. Už jen fakt, že lešení není založeno na terénu, ale na zmrzlém sněhu, je toho jasným dokladem.

11111m.jpg 11112m.jpg

Galerie1 - Galerie2 - Galerie3 - Galerie4

OBSAH

PŘÍPRAVY

SPODNÍ STAVBA

DALŠÍ PŘÍPRAVY

VRCHNÍ STAVBA

DOKONČENO

OSTATNÍ

Administrátorská zóna