108 Framing stěn

Stěny tvoří rámová konstrukce z fošen 140/40 mm, tzv. framing. Fošny jsou optimálně vedeny takovými místy, aby je později bylo snadné vyztužit OSB deskami (dříve jsme říkali dřevostříska) s co nejmenším prořezem, sloupky by od sebe osově měly být 625 mm - tato délka vychází z rozměru OSB desek. Sloupky jsou kolem oken a dveří přerušeny vodorovnými příčkami. Nad všemi otvory se provádí masivnější překlad buďto přímo ve stěně, nebo skrytý ve stropní konstrukci.

Rámová konstrukce každé stěny se montuje na základové desce (tak se snadno dodrží rovinnost stěny), pak se zvedne, postaví na stěnový práh. Všechny prvky se spojují hřebíky i stěna k prahu se připevňuje hřebíky. V našem domě jsou stěny mnoha rozdílných výšek, už z toho lze soudit, že konstrukce domu je opravdu hodně atypická. Pan Strejček dnes prohlásil, že na našem domě není nic standardního, myslím, že moc nepřeháněl. Kolem domu už se válí různé vyhozené prvky, které jsou svědectvím toho, co se napoprvé nepovedlo. Ovšem ty největší lahůdky pana Strejčka teprve čekají, až bude stavět krov a osazovat vrcholovou vaznici. Se vzduchotechnikou si také užije…

Rám stěn se z vnitřní strany impregnuje ostře zelenou tekutinou (z vnějšku se později vše bude impregnovat nástřikem). Potom se k rámu opět hřebíky připevňují OSB desky. Navzájem jsou spojeny na pero a drážku, spoje se budou ještě přelepovat vzduchotěsnou samolepící páskou.

Spodní části desek a podlaha kolem obvodových stěn se napouštějí jakýmsi černým asfaltovým nátěrem. Do rohu kolem obvodových stěn se bude lepit vodotěsná izolace, jako ochrana nosné konstrukce před vlhkostí zevnitř domu.

Když na základové desce stojí stěny, vypadá dům z venku hodně velký. Stěny jsou vysoké zejména kolem obývacího prostoru, nikdy dříve jsem si to neuvědomil, ale z místa na jezeře před sklípkem (do tohoto nejnižšího místa se totiž stáhla povrchová voda ze širokého okolí) bude dům vysoký skoro tři podlaží. Ve štítě domu už také stojí první ze sloupů, které budou podepírat vrcholovou vaznici, tento má výšku vodorovného zaklopení stropu nad obývákem. Je to určitě zajímavě řešený dům, ale my si prostory uvnitř něho stále ještě neumíme dost dobře představit…

steny01-m.jpg steny02-m.jpg
steny03-m.jpg steny04-m.jpg
steny05-m.jpg steny06-m.jpg

Galerie1 - Galerie2 - Galerie3 - Galerie4

OBSAH

PŘÍPRAVY

SPODNÍ STAVBA

DALŠÍ PŘÍPRAVY

VRCHNÍ STAVBA

DOKONČENO

OSTATNÍ

Administrátorská zóna