092 Montážní dokumentace

Už v průběhu spodní stavby a zejména v jejím závěru, jsme museli řešit dokumentaci vrchní stavby. Projektant nás začal bombardovat stohy nehotových výkresů, které jsme docela obtížně vstřebávali. Protože do montážní dokumentace se kreslí zejména tzv. framing (tj. dřevěný nosný rám celého domu), všechno vypadá o hodně jinak, než v běžných stavebních výkresech a hlavně všechny kóty jsou vztaženy k rámu uvnitř konstrukcí a nikoli k povrchům - a to je hodně matoucí.

Takhle vypadá např. půdorys v montážní dokumentaci:
mpud01-m.jpg

Projektant Penatusu je velký pracant, jeho výkon je až obdivuhodný, ale na druhou stranu je to rutinér, nezabývá se účelem a smyslem řešení, ale hlavně rychle produkuje výkresy svým zažitým a ověřeným způsobem. To je skvělý přístup ke standardním projektů, prostě se jen vezme studie nebo předchozí projekt a překreslí se do podoby vhodné pro montáž. Tečka. Tento postup u našeho domu několikrát žalostně selhal. Náš pan architekt se ve studii opravdu vyřádil a projektant se přiznal, že několik hodin bezradně zíral do projektu pro stavební ohlášení, než pochopil, jak je vše myšleno, např. kudy vede strop a kde strop vůbec není, jak je to s galeriemi před půdou a nad terasou apod. My některým detailům nerozumíme dosud. Tady standardní montážní dokumentace nestačí.

Zásadním problémem bylo, že projektant po svém rozpracoval nějaké řešení, zakreslil ho do mnoha výkresů a detailů a hotové nám vše předložil. My se v tom začali šťourat a zjistili jsme, že nedodržel předchozí podklady (většinou projekt pro stavební ohlášení) a hodili jsme mu to na hlavu. Na takový postup zjevně nebyl zvyklý a případné opravy prováděl poměrně lajdácky - vždycky asi tak v polovině výkresů, kde to bylo potřeba. A tak vznikla sada výkresů, které si obsahově zcela neodpovídaly, v každém byl stejný objekt nakreslen trochu jinak, a nám nebylo jasné, co platí. Dlouhými maily jsme stav připomínkovali, ale všechno bylo už tak zašmodrchané, že si s tím projektant už nedokázal poradit. Projektant začal avizovat, že si v Penatusu bude muset sjednat nějaký příplatek. To také udělal, Penatus se to navýšení ceny pokusil přehrát na nás, ale (i když to byla celkem zanedbatelná částka) ohradil jsem se proti tomu s vysvětlením, že sám jsem k řešení mnoha nápady a podněty dost podstatně přispěl a nevím, proč bych za to měl ještě platit. A byl jsem úspěšný.

Problémy v montážní dokumentaci se týkaly návrhu schodiště na půdu (’Mě to vyšlo trochu jinak…’, přes schody bychom se bývali nedostali do kuchyně), návrhu schodiště na zahradu, celý návrh terasy se musel dělat dvakrát, rampa ke vstupu snad třikrát (zábradlí jiné než na terase, podepření začátku rampy), měnil se profil krokví, vybírací otvor u kamen. Snad největší komplikace nastaly při řešení krovu a podepření střechy nad obývacím prostorem - tomu jsem se rozhodl věnovat samotný článek.

Montážní dokumentace je teď snad ve stavu, že se podle ní může stavět, déle jsme její opravy už nemohli protahovat, ale stále v ní nacházíme nějaké chyby, některé dost zásadní. Důsledkem toho je, že vrchní stavba nebude žádná pohodička. Musíme vše pečlivě sledovat, aby se případné nedostatky podchytily včas.

OBSAH

PŘÍPRAVY

SPODNÍ STAVBA

DALŠÍ PŘÍPRAVY

VRCHNÍ STAVBA

DOKONČENO

OSTATNÍ

Administrátorská zóna