091 Uvolnění hypotéky

Smlouvu o hypotéce už máme podepsanou, ale banka povolí čerpání až poté, co sepíšeme zástavní smlouvu k pozemku a k rozestavěnému domu. A to je zase proces, na jehož vymyšlení musí být úředníci právem hrdi:

  • Autorizovaný geodet musí zaměřit stavbu a nakreslit geometrický plán (jednoduchý náčrtek pozemku a budovy s očíslovanými rohy + seznam souřadnic)
  • Geometrický plán se podá k zápisu do katastru nemovitostí (zpravidla to zajišťuje geodet) a nezbývá než čekat, až na katastru některý úředník usoudí, že uběhla dostatečně dlouhá doba, a věc se může vyřídit. V našem případě geometrický plán leží na katastru už 23 dní, aniž by se s ním cokoli dělo.
  • K hotovému geometrickému plánu se pak musí připojit žádost o zápis rozestavěné budovy do katastru, ověřená kopie souhlasu stavebního úřadu se stavbou a čestné prohlášení, že stavba je rozestavěna alespoň metr na úroveň terénu. To všechno se znovu podá na katastr, a znovu se čeká na vyřízení.
  • Po zápisu rozestavěné stavby do katastru může teprve dojít k sepsání zástavní smlouvy, k tomu je ovšem ještě potřeba rozestavěnou stavbu pojistit na celou výši její ceny a pojistné plnění bance vinkulovat.
  • Zástavní smlouva se opět podá k zápisu do našeho oblíbeného katastrálního úřadu. A znovu se pokorně čeká.

Komerční banka, u které jsme si hypotéku sjednali, umožňuje zjednodušený postup. Zástavní smlouva se sepisuje již po podání zápisu rozestavěné budovy a podává se na katastr ihned bez čekání na zápis budovy. Takže se místo třikrát čeká na úředního šimla jenom dvakrát. Banka dokonce umožňuje začít čerpat ihned po podání zástavní smlouvy na katastr, takže se čeká jen na zápis geometrického plánu, ale za to chce poplatek 1.500 Kč. Toho možná budeme muset využít. V období, kdy rozhodujeme o statisících a miliónech, mne přemýšlení o tom, zda navíc vydat 1.500 Kč, připadá téměř stejné jako uvažovat, zda si na snídani koupit jeden rohlík nebo dva…

OBSAH

PŘÍPRAVY

SPODNÍ STAVBA

DALŠÍ PŘÍPRAVY

VRCHNÍ STAVBA

DOKONČENO

OSTATNÍ

Administrátorská zóna