086 Přípojky a terénní úpravy

Když Penatus převzal desku a protokolem potvrdil dodržení těch jejich děsivých tolerancí, ulevilo se nám. Ale práce na zahradě tím zdaleka ještě nekončily. Zbývalo dokončit přípojky kabelů, vodovodu a kanalizace a provést hrubé terénní úpravy. Tohle všechno nebylo možné udělat dříve, protože položené potrubí by pojíždějící technika mohla poškodit. Při terénních úpravách bagr i náklaďákem stejně přes přípojky jezdily, ale pan Mráz mne ujišťoval, že se nemůže nic stát. Musíme mu věřit…

Po celou spodní stavbu bylo skvělé počasí, ale ten poslední týden si to příroda vynahradila. Pršelo a zahrada se během dvou dní proměnila v bahniště, ve kterém auta vyjezdila hluboké koleje. Na rozbředlém terénu stály louže a teprve teď se projevily vlastnosti materiálu našeho podloží - žádná voda se nevsakuje musí se po povrchu nebo drenáží někam odvést (díky pane jižní sousede!).

Závěrečné práce proběhly hodně rychle, Telto PT čekala další akce a hodně spěchali. Takže vlastně vůbec nevím, jak byly přípojky provedeny, zda byla dodržena hloubka a sklon, zda potrubí dostatečně obsypali apod. - všechno se odehrálo za mé nepřítomnosti. Překvapila nás kanalizační šachta. Očekávali jsme, že dole bude potrubí průběžné a že v místě šachty bude vložen čistící kus (potrubí s přišroubovaným krytem), který bude umožňovat přístup do kanalizačního systému pro případ nějaké havárie apod. Telto PT postavili šachtu s otevřeným potrubím a my měli obavu, aby obsah nebyl nad šachtou cítit. Po konzultacích se známými a také v Penatusu jsme se nakonec nechali přesvědčit, že řešení Telto PT je správné.

08603m.jpg 08604m.jpg

Revizní šachta vodovodní přípojky také byla docela problém. Původní šachta byla plastová a my jsme jí potřebovali přestavět do pojízdného stavu. Protože vodoměr by se neměl z potrubí odpojovat, dělá se to tak, že kolem šachty se vyhloubí kruhová rýha (zase do nezámrzné hloubky) a do ní se na základ z prostého betonu osadí skruže, a nad vstup do plastové šachty se umístí nový litinový vstup. U nás to opět bylo s komplikacemi, plastová šachta byla nakloněná, takže nezůstalo jen u kruhové rýhy, bylo nutné šachtu podkopat a podbetonovat celou. Zase jsem viděl jen finále, a jak je to všechno uděláno vím jen z vyprávění stavbyvedoucího.

08605m.jpg 08606m.jpg

Terénní úpravy probíhaly podle výkresů, které zpracovala Marcela. Terén nebylo možné vytvarovat úplně podle našich představ, protože v místě konzoly pod jídelním koutem bylo dřevěným sloupkem podepřeno bednění desky. Důležité bylo odebrat materiál před dveřmi do sklípku. Terén je údajně správně vyspádován v mírném sklonu od sklípku směrem dolů na zahradu, ale zahrada momentálně končí haldami ornice, takže se nám nechtěně podařilo vytvořit mírnou prohloubeninu, do které se okamžitě začala stahovat napršelá povrchová voda. Bohužel nezbyl čas na nějakou nápravu, protože začalo mrznou a napadl sníh. Teď máme na zahradě zamrzlé jezírko. Penatus má na něm složený materiál a děsím se okamžiku, kdy všechen sníh roztaje a nastane povodeň.

08607m.jpg 08608m.jpg

Libovali jsme si, že spodní voda je na pozemku opravdu hluboko a že ve sklípku bude sucho, ale s povrchovou vodou jsme nějak nepočítali. Teď nás čeká středem zahrady vést nějaké štěrkové žebro s drenážní trubkou zavedenou až pod podlahu sklípku a napojenou do potrubí, které vede od přepadu ponorky. To bude na jaře náš první úkol, jinak se tam budeme topit v bahně.

Terénními úpravami vznikly dvojí vícenáklady. Na pozemku byl přebytek vykutané zeminy (asi 60 m3), ten Telto PT odvezli na skládku. Při tom odvozu ovšem rozjezdili a zaneřádili celou ulici, takže jsem (už po jejich odjezdu) musel zajišťovat dovezení štěrku a jeho rozprostření po zabahněné ulici, aby sousedé nereptali.

Galerie1 - Galerie2 - Galerie3 - Galerie4 - Galerie5

OBSAH

PŘÍPRAVY

SPODNÍ STAVBA

DALŠÍ PŘÍPRAVY

VRCHNÍ STAVBA

DOKONČENO

OSTATNÍ

Administrátorská zóna