080 Průběh spodní stavby

Spodní stavba proběhla strašně rychle, tak rychle, že se nám vůbec nepodařilo průběžně všechno kontrolovat a zachytit případné chyby (snad žádné nejsou). Začátek byl krušný, oba jsme s Marcelou byli nemocní a na stavbu jsme jezdili jen proto, abychom viděli, že se tam něco děje a byli jsme rádi, když jsme se zase dostali do tepla. Skoro každý den práce viditelně pokročili. Bylo to tím, že skoro všechno se provádělo za pomoci mechanizace. Když zabere bagr, je to přece jen něco jiného, než když tři lidé stloukají z prkének stěny domu. První den v poledne jsme předali zelenou louku, druhý den ráno byly vytahány pařezy a skrytá ornice, třetí den byly vykopány rýhy pro základové pasy a takovým tempem to pokračovalo celý měsíc.

První čtyři dny spodní stavby:
den01-m.jpg den02-m.jpg
den03-m.jpg den04-m.jpg

Spodní stavba prověřila velikost našeho pozemku. Technika projela jen podél jižní strany budoucího domu a parkovala dole na zahradě na hromadách vytěžené zeminy, která se občas musela přemísťovat, protože nějaké práce se musely dělat i v místech, kde byla nakupena. Ležatá kanalizace, rozvody kabelů, přípojky, potrubí od okapových gajgrů (vpusť pod okapem) k jímce, základové stěny, to všechno se muselo dělat různě po částech, aby byl stále přístup do prostoru mezi základovými stěnami, kam bylo potřeba zavážet zeminu, štěrk a písek, a všechno hutnit jako podklad pod základovou desku. I z tohoto důvodu neproběhly žádné zkoušku těsnosti kanalizace a tlakové zkoušky vodovodního potrubí, které by se správně měly dělat, dokud potrubí není zahrnuto - takový stav u nás nemohl nastat. Musíme věřit, že firma Telto PT opravdu patří k nejlepším, a že je vše v pořádku.

Když jsem byl malý, stavěl jsem jeřáby ze stavebnice Merkur a toužil jsem se stát jeřábníkem. Poté, co jsem viděl stavět základy našeho domu, chtěl bych být bagristou. Multifunkční rypadlo, které Telto PT mají, bylo naprosto klíčovou technikou. Rýpalo, hloubilo, rvalo pařezy, rozváželo beton od vrat po pozemku (mix se kolem domu neprotáhl), vozilo zeminu, štěrk a písek mezi základy, převáželo betonové skruže a dokonce do jámy osazovalo plastovou jímku na dešťovou vodu. A to všechno v mimořádně stísněných podmínkách.

bagr01-m.jpg bagr02-m.jpg
bagr03-m.jpg bagr04-m.jpg

Všechno by bylo jednodušší, kdyby kolem domu dokázala projet i jiná technika, takhle všechno trvalo déle a pana stavbyvedoucího to často stálo hodně přemýšlení, než vymyslel správný postup prací. Mohlo se totiž snadno stát, že by udělali něco, co by jim pak v další práci překáželo. Začali jsme si zvykat na to, že vše, co se našeho domu a pozemku týká, je velmi nestandardní a komplikované. Dodavatele jsme vybírali mezi třemi firmami a nemyslím, že Telto PT byla jediná správná volba - byla to jediná možnost. Druhé dvě firmy podle mne vůbec netušili do čeho jdou a kdybychom je vybrali, byl by to velký průšvih.

Galerie1 - Galerie2 - Galerie3 - Galerie4

OBSAH

PŘÍPRAVY

SPODNÍ STAVBA

DALŠÍ PŘÍPRAVY

VRCHNÍ STAVBA

DOKONČENO

OSTATNÍ

Administrátorská zóna