077 Archeologický průzkum

Archeologický průzkum je další strašák každého citlivého stavebníka. Na území, které je z archeologického podezřelé je povinností stavebníka umožnit tzv. záchranný archeologický průzkum, my jsme tuto podmínku měli citovanou i v souhlasu s provedením stavby. Průzkumu není možné se vyhnout, protože stavební úřad při kolaudaci vyžaduje předložení dokladu o jeho provedení, tento dokument se důležitě jmenuje ‘expertní list’.

Pokud by archeolog při záchranném průzkumu narazil na něco archeologicky zajímavého, byl by to velký průšvih. Stavebník by totiž musel umožnit podrobný archeologický průzkum, který může trvat roky. Po průzkumu musí archeologové uvést pozemek do původního stavu, ale to zdržení může být zničující, zejména v případě, že má stavebník podepsané smlouvy s dodavateli, vyjednanou hypotéku apod. Naštěstí v případě, že je stavebník fyzickou osobou a stavba má soukromý charakter, archeologický průzkum je hrazen státem. Dost velkou smůlu mají firmy a živnostníci pokud staví za účelem podnikání, ti totiž musí archeologický průzkum hradit sami.

Na naší zahrádce stála kdysi kamenná budova - poslední budova v Tachlovicích s doškovou střechou. Budovu jsme odstranili v době, když už po doškách nebylo ani památky, ale po celé zahradě jsme stále nalézaly zbytky po původních majitelích - různé střepy, hřeby, kramle apod. Nevím, jak by archeolog přímo v terénu zjišťoval stáří a důležitost nelezených předmětů, ale kdybychom se mu nějak znelíbili, mohl nás přinejmenším hodně vyděsit. A tak jsme postupovali přesně podle pokynů na archeologickém webu.

První věcí, kterou by měl stavebník udělat, je informovat příslušný archeologický úřad o svém záměru, někdy v době, kdy začíná stavební řízení. Archeologické úřady mají na svých webech ke stažení jednoduché formuláře, které stačí poslat mailem. Na základě tohoto oznámení bude stavebníkovi (podle umístění stavby) přidělen jakýsi ‘autorizovaný’ archeolog. My jsme oznámení poslali někdy v průběhu stavebního řízení. Dále by měl stavebník zaslat oznámení o zahájení zemních prací nejméně 14 dní předem - zase stačí mailem poslat trochu jiný formulář. My jsme 14 dní předem ani nevěděli, kdo nám základy bude hloubit, takže jsme mail posílali asi týden předem s informací v poznámce, že přesný termín nevíme a že ho upřesníme. Pak Marcela ještě telefonicky ověřovala, zda jsme splnili všechny náležitosti.

Ostatní za nás už vyřizoval pan Novotný z Telto PT, s přidělenou paní autorizovanou archeoložkou jsme se ani neviděli. Na stavbu nakonec poslala svého rovněž autorizovaného syna a ten žádné nálezy nenalezl. Archeologové chtějí být často přítomni i skrývce ornice a vytrhávání pařezů, ten náš se byl podívat jen na začátek hloubení rýh pro základové pasy. Takže nakonec to všechno byla jen zbytečná formalita, ale když jsme viděli zápis archeologa ve stavebním deníku, hodně se nám ulevilo.

OBSAH

PŘÍPRAVY

SPODNÍ STAVBA

DALŠÍ PŘÍPRAVY

VRCHNÍ STAVBA

DOKONČENO

OSTATNÍ

Administrátorská zóna