074 Podle čeho to postavíme?

Období před zahájením stavby bylo mimořádně hektické. Totálně jsme zlikvidovali zahrádku, ale stále jsme neměli firmu, která by dělala spodní stavbu. Vlastně už jsme byli téměř rozhodnuti pro prachatickou Telto PT, protože na ní byly dobré reference i ze strany Penatusu, ale stále jsme od nich neměli ani cenovou nabídku. Původně chtěli začít už 1. října, z toho jsme se docela nervovali, protože projekt pro stavební ohlášení jsme na stavební úřad dávali (prostřednictvím Atelieru ATD) až na konci září a mohlo se klidně stát, že bychom souhlas se stavbou dostali až v polovině listopadu. Naštěstí se to podařilo uspíšit na 13. října, ale i v Telto PT měli nějaké potíže, takže začátek posunuli na 9. listopadu. První cenovou nabídku jsme od nich dostali 15. října. (zatím jen na největší položku - základovou desku) a na základě ní jsme se pro ně rozhodli. Následovala ještě nabídka na zbytek spodní stavby (přípojky, dešťové hospodářství), smlouvání o ceně, návrhy smlouvy o dílo apod. Všechno na poslední chvíli, takže smlouvu jsme podepisovali až při předání staveniště.

Jednání s Telto PT proběhlo celkem hladce. Mnohem závažnější problém byl, že ze strany Penatusu nebyla hotová montážní dokumentace, prostě nebylo podle čeho začít stavět. Teprve 2. listopadu, tj. týden před zahájením stavby, jsme dostali první verzi výkresů spodní stavby. Nebezpečné bylo, že dokumentace základů a přípojek vznikala velmi nestandardně. Obvykle se nejprve řeší projekt domu a z něho se teprve odvozují rozměry základů, poloha základových pasů, poloha prostupů základovou deskou a základovými stěnami, vedení přípojek a rozvodů pod základovou deskou apod. Ale na takovýto postup nebyl čas.

Když jsme si prohlédli první verzi projektu, byli jsme dost vyděšeni, ve výkresech bylo mnoho chyb, řada detailů byla jinak, než jsme si představovali. Do noci jsme sepisovali připomínky, ale bylo jasné, že bude nutná nějaká schůzka, aby se věci vyřešily rychle. Naštěstí projektant je rovněž z Prachatic, takže se nám podařilo zorganizovat trojstrannou schůzku (ještě s Telto PT) v kanceláři projektanta. Ta se odehrála ve středu 4. listopadu. Tam jsme většinu problémů vyřešili, takže v pondělí, v den nástupu Telto PT, se podle projektu (s výhradami) mohlo stavět. Ale bylo to o chlup. A úplně v pořádku všechno nebylo, mnoho detailů se muselo upravovat v průběhu spodní stavby podle vznikající montážní dokumentace celého domu.

Zrovna v den, kdy jsme vyrazili do Prachatic, na mne přišlo dost silné nachlazení. Venku se ochladilo a projektant měl v kanceláři také docela zimu. Navíc měl jen dvě židle a malý stolek, takže jsme celých těch několik hodin jednání nad výkresy stáli. Bylo to vyčerpávající. Domů jsme se vrátili celí prokřehlí a druhý den už jsem do práce jít nemohl. O víkendu se ke mě přidala Marcela a později jsem se dozvěděl, že se mi na té schůzce podařilo nakazit i ostatní, přestože jsem kašlal do kapesníku a snažil se dýchat co možná nejméně.

OBSAH

PŘÍPRAVY

SPODNÍ STAVBA

DALŠÍ PŘÍPRAVY

VRCHNÍ STAVBA

DOKONČENO

OSTATNÍ

Administrátorská zóna