040 Malý velký dům

(březen až červen 2009)

Stavební firmy na svých webových stránkách nemají žádné podrobné ceníky, jednak je variabilita řešení je obrovská, jednak by skutečné ceny zákazníky spíše odradili. Místo toho se občas setkáte s cenou domu na jednotku plochy. Přitom je potřeba rozlišovat, zda se jedná o cenu hrubé stavby nebo stavby na klíč a zda je uvedena cena za metr čtvereční obestavěné (zahrnuje i plochy stěn) nebo podlahové plochy. Ale i tak jsou tyto údaje mimořádně nepřesné, je obtížné zjistit, co všechno je v ceně obsaženo a co nikoli. V každém případě si buďte jisti, že jsou uvedené částky nereálné, a že váš dům bude určitě dražší.

U firem, se kterými jsme jednali, se ceny za čtvereční metr domu pohybovaly v rozmezí od 9 do 35 tisíc korun. Ještě to nemám přesně spočítáno (jen zhruba rozlišuji náklady na dům jako takový a náklady za jeho další vybavení), ale odhaduji, že náš malý a jednoduchý domek stál:

  • asi 31 tisíc Kč/m2 obestavěné plochy se započítáním terasy a rampy
  • asi 36 tisíc Kč/m2 obestavěné plochy, do které nezapočítávám terasu a rampu ke vstupu (tedy na m2 základové desky)
  • asi 32 tisíc Kč/m2 podlahové plochy, když započítám i podlahu půdy
  • asi 45 tisíc Kč/m2 podlahové plochy, když nepočítám půdu

Čím je dům členitější, tím větší rozdíly mohou nastat mezi jednotlivými způsoby výpočtu ceny. Domnívám se, že údaje na internetu jsou velmi nepřesné, až zavádějící.

Od začátku studie jsme se snažili, aby byl dům co možná nejmenší. Chtěli jsme bydlet v domě, kde mezi jednotlivými místnostmi uděláme jen pár kroků (a na procházku budeme chodit ven), kde úklid zvládneme během chvilky (a ve volném čase budeme hrát Scrabble nebo odpočívat), a kde nebudou žádné hluché, prázdné a zbytečné prostory. Mimo to jsme si byli velmi dobře vědomi, že s každým metrem čtverečním cena domů narůstá min. o 30 tisíc. Také jsme byli omezeni velikostí a tvarem pozemku. A navíc - co je malé, to je hezké.

Zdálo by se být jasné, že metr čtvereční přízemního domu je dražší než metr čtvereční domu patrového, protože cena spodní stavby se u patrového domu rozpočítává na větší podlahovou plochu. Myslím, že v našem případě to neplatí. Proto jsme ve studii tuto variantu vůbec neřešili. Patro totiž vyžaduje přístup (schodiště), v patře by také měla být koupelna a WC, ke koupelně a WC musí vést potřebné instalace v nějaké instalační šachtě apod. Patro dost znatelně ovlivňuje plochu přízemí a tím i velikost základové desky a cenu spodní stavby.

O velikost domu jsme sváděli velký boj, jednak s architektem, jednak sami se sebou. Navrhnout velký dům je snadné. Každá místnost má určité minimální rozměry (něco může kontrolovat i stavební úřad a malá místnost nemusí z hygienického hlediska stavebním řízením projít) a je-li navržena dostatečně větší, není potřeba se zabývat úvahami o poloze a velikosti postelí, o umístění nábytku a vestavěných skříní, o přesném uspořádání kuchyňské linky a detailní dispozici koupelny atd. Prostě si můžete být jisti, že se do domu vejdete.

My jsme museli zvažovat každý detail a když architekt dispozici domu změnil, (což se ve fázi studie stalo mnohokrát), všechno plánování jsme museli opakovat od začátku. Podrobným rozborem budoucího užívání domů jsme vyvolali jeho dispoziční změny a každá změna v dispozici zase vyžadovala trochu jiný přístup k jeho užívání. Ukončení tohoto iteračního postupu závisí na odhodlání investora a na trpělivosti architekta. I když naše odhodlání dospět k optimálnímu řešení bylo velké, s trpělivostí architekta Aleše se srovnávat skoro nedalo. Takže nakonec jsme to byli my, kdo fázi studie ukončil - a je správné, když architekt vydrží víc než jeho klient, mělo by to tak být.

Později se ukázalo, že jsme k tomu optimu téměř dospěli. Mimo jiné také díky Alešově nápadu zpřístupnit půdu po mlynářských schodech a zvětšit tak užitnou plochu domu o téměř 40 m2 (a hned máme cenu za metr čtvereční 32 místo děsivých 45 tisíc). Z půdy je skvělé skladiště a příležitostná noclehárna. A na schodišťové podestě plánujeme čítárnu s nádherným výhledem do kraje a ‘promítací kabinu’ domácího kinosálu.

OBSAH

PŘÍPRAVY

SPODNÍ STAVBA

DALŠÍ PŘÍPRAVY

VRCHNÍ STAVBA

DOKONČENO

OSTATNÍ

Administrátorská zóna