036 U architekta

(duben 2009)

Trnitá cesta k začátku stavby má obvykle tyto fáze:

  • Záměr
  • Vyřízení záležitostí souvisejících s pozemkem
  • Hledání vhodného architekta
  • Architektonická studie
  • Projekt pro stavební povolení
  • Získání stavebního povolení
  • Hledání dodavatele spodní stavby
  • Hledání dodavatele vrchní stavby
  • Prováděcí projekt

Některé fáze lze někdy spojit, architekt zpravidla udělá i projekt pro stavební povolení a může se postarat i o stavební povolení, dodavatel vrchní stavby může postavit i základy apod. Větší firmy jsou schopny zajistit všechno, ale většinou každý (rád) dělá jen to, co nejlépe dovede, a na čem tím pádem také nejvíce vydělá. A to, do čeho se mu příliš nechce, si nechá draze zaplatit.

První dvě fáze jsme zdárně překonali a jistou dobu jsme byli přesvědčeni, že přeskočíme hledání architekta a že i architektonickou studii zvládneme svépomocí, vždyť jsme přece oba stavaři. Poměrně brzy nám ale došel dech. Při návštěvách firem a hledání dodavatelů jsme si ověřili, že naše podklady (a vlastně i představy) jsou velmi nedostatečné až naivní a najednou jsme nevěděli, jak dál. Možná jsme zbytečně ztratili i nějaký čas, protože jakmile jsme dům začali řešit s architektem, dostalo všechno úplně jiné obrátky.

Obrátili jsme se na mě známého architekta Aleše, který je bývalým spolužákem kolegy z práce. Kdysi pro naší firmu dělal studii firemního sídla. To se sice nerealizovalo, ale už tehdy na mne zapůsobila invence Aleše a také jeho přístup k projektu a k investorovi. Později jsem si uvědomil velký rozdíl mezi architektem a projektantem. Lidé většinou tyto profese spojují, ale každý z nich má odlišné vzdělání a navíc - architektem už se asi člověk trochu musí narodit. Musí mít od narození nějaké ‘architektonické’ buňky, které ho pak k jeho profesi vedou. Projektant je technik v pravém slova smyslu a projekt je jeho řemeslo, které provede rychle a zručně, ovšem aniž by přitom zohledňoval osobnost investora a zabýval se způsobem jeho žití. Jeho úkolem je nakreslit výkresy tak, aby se podle nich dal dům postavit a pokud možno levně. Architekta technické a finanční záležitosti zajímají pouze okrajově. Jeho cílem je navrhnout dům, aby byl pěkný, funkční a aby se v něm dobře a pohodlně bydlelo. Architekt nesmí být cizí člověk, musíte se s ním skamarádit, protože on vás musí dobře poznat, aby vám dům mohl ušít namíru.

OBSAH

PŘÍPRAVY

SPODNÍ STAVBA

DALŠÍ PŘÍPRAVY

VRCHNÍ STAVBA

DOKONČENO

OSTATNÍ

Administrátorská zóna