017 Domesi Prodesi

Protože elektronická komunikace k ničemu nevedla, rozhodli jsme se jezdit do firem a do domů a jednat přímo s lidmi. Absolvovali jsme toho poměrně hodně a nelze říci, že bychom z někoho měli nějaký vyloženě negativní dojem. Náš názor utvářely poměrně jemné detaily, které ve svých článcích mohu jen těžko postihnout.

První firmou, kterou jsme osobně navštívili, byla dvoj-firma Domesi a Prodesi. Na návštěvě u nich jsme se dohodli už na výstavě Dřevostavby. Prodesi je společnost architektů a projektantů dřevěných staveb, vznikla jako první, a později stejní majitelé založili i dodavatelskou firmu Domesi. Jeden z majitelů, pan Zahradníček, napsal knihu Moderní dřevostavby, ze které jsme čerpali mnoho informací. Protože kniha obsahuje mnoho až odborných pasáží (zejména z oblasti stavební fyziky) nemohu napsat, že bych všemu zcela porozuměl, ale jistou představu o problematice jsem z ní získal. Tomu, kdo by chtěl stavět dřevostavbu, ji rozhodně můžu doporučit.

Prodesi a Domesi projektují a staví převážně takové dřevostavby, které se asi považují za moderní - takové ty dřevem obložené kostky s plochou střechou, to je jejich specialita. Takový dům u nás nepřipadal do úvahy s ohledem na požadavky územního plánu a ani by se nám nelíbil, navíc jejich domy, které jsou zveřejněny na internetu, patří spíše do vyšší cenové kategorie. Schůzku jsme si sjednali proto, že jsme Domesi, Prodesi považovali za odborníky a chtěli jsme znát, co si o našem záměru myslí.

Jednání s panem Zahradníčkem bylo korektní, ale poněkud neosobní. Domesi Prodesi je asi jediná firma, která by dům postavila na klíč tak, jak jsme si původně představovali, vše by udělali nám na míru a nenutili by nám žádná svá typová řešení, ale možná by měli tendenci nás vmanipulovat do svých architektonických představ. Domnívám se, že mají zkušenosti i s moderními technologiemi, např. i se vzduchotechnikou s rekuperací tepla, o které jsme okrajově uvažovali. Celou naší poptávku jsme celkem podrobně prošli a pan Zahradníček na místě provedl i hodně přibližný odhad ceny domu. Pokud se pamatuji, odhadoval cenu domu na 3 milióny a základovou desku na 500 tisíc. To bylo víc, než jsme si představovali, ale to, co nás opravdu odradilo, byla cena jejich projektových prací a inženýrské činnosti - přes 300 tisíc Kč. Pan Zahradníček nám předložil tabulku, kde cena studie, projektu a montážní dokumentace a inženýrských prací byla odvozena od cenové kategorie domu. Náš dům spadal do nejnižší kategorie, a podle tabulky se zdálo, že Prodesi, Domesi staví spíše domy za cenu kolem 10 miliónů - to byla střední kategorie.

V Domesi, Prodesi jsme měli pocit, že jsme se ocitli někde, kam nepatříme, Nějak jsme si ‘nesedli’, z jednání jsme neměli úplně dobrý pocit. Přesto si dosud si myslím, že bychom neudělali chybu, kdybychom si dům nechali postavit od nich. Kdybychom s nimi začali řešit studii, asi bychom si k nim cestu našli.

OBSAH

PŘÍPRAVY

SPODNÍ STAVBA

DALŠÍ PŘÍPRAVY

VRCHNÍ STAVBA

DOKONČENO

OSTATNÍ

Administrátorská zóna