016 Výběr dodavatelů

Protože na výstavě Dřevostavby jsme moc nepostoupili, rozhodli jsem se naší poptávku rozesílat mailem. Nejprve jsem sesmolil celkem stručný mail se základními informacemi a ten jsme rozeslal asi dvaceti (možná více) vytipovaným firmám. V mailu byla výzva k dalšímu kontaktu v případě zájmu. Bláhově jsme se domníval, že v době krize bude mít zájem každý a nabídky se jen posypou.

Ozvaly se jen asi tři firmy a těm jsem zaslal kompletní poptávku, přesně tu, kterou jsme rozdávali na výstavě. Po několika týdnech přišly od těchto firem cenové nabídky, vesměs byly velmi nepřesné, nedokázaly respektovat všechny naše požadavky ani specifika našeho pozemku.

Mysleli jsem si, že si tímto způsobem vytvoříme alespoň přibližnou představu o cenách prací a výrobků a také o celkových nákladech, ale rozptyl byl tak velký, že to nebylo dost dobře možné. Výrobci na svých stránkách uvádějí ceny domu na klíč od cca 18 do 35 tisíc korun za m2, nabídky, které jsme dostali, ukazovaly na cenu někde uprostřed tohoto rozmezí, ale nezdály se nám moc věrohodné. Později přišly i nabídky od firem, které jsme kontaktovali na výstavě (plzeňskou jsem musel telefonicky urgovat, liberecká dorazila až někdy v létě). Nejserióznější přístup měla brněnská Avanta, její zástupce nabídku dokonce přivezl osobně. Problém Avanty byl ovšem difúzně otevřený systém a nulové zkušenosti se vzduchotechnikou a rekuperací.

Stále jsme neměli žádné argumenty, které by nám v rozhodování pomohly. Nabídky byly téměř nesrovnatelné, položky byly různě kumulované a hlavně každá nabídka odpovídala jinému stavebnímu systému, jiným technologiím a postupům. Jednoduše - nebylo vidět, co se za cenami skrývá.

Usoudili jsme, že tudy cesta nevede. I když je cena důležitá (a v konečném důsledku skoro vždy rozhoduje), zdálo se být podstatnější více dodavatele poznat, vidět jejich domy, znát lidi, kteří v jejich domech bydlí (nebo je zrovna staví), rozumět jejich technologiím apod., a tímto způsobem v sobě vybudovat určitou důvěru a podle její velikosti se pak rozhodnout.

A ještě k jednomu závažnému poznání jsme v této fázi dospěli. Přestože na internetu každá firma slibuje domy na klíč tak, jak jsme si prvotně naivně představovali, tj. realizaci základů a domu i s kompletacemi uvnitř (koupelny, kuchyně apod.), když přijde na věc, každý chce stavět jen hrubou stavbu domu. Vize jednání s jediným dodavatelem se začala rozpadat, začalo být jasné, že se stavbě budeme muset věnovat daleko víc, než jsme předpokládali, jednat s více až s mnoha dodavateli a sami koordinovat řadu dodávek a prací.

OBSAH

PŘÍPRAVY

SPODNÍ STAVBA

DALŠÍ PŘÍPRAVY

VRCHNÍ STAVBA

DOKONČENO

OSTATNÍ

Administrátorská zóna