011 Fošny nebo panely?

Dřevěný dům lze postavit mnoha způsoby. Konstrukce domu je vždycky tvořena sloupky, trámky, deskami a tepelnou izolací, ale existuje mnoho metod jak tyto prvky poskládat a pospojovat do jednoho celku a lze vybírat z velkého množství používaných materiálů.

Pionýrským způsobem stavění dřevěných domů je systém ‘Two by Four’, který se používal a používá v Americe a v Kanadě. Název je odvozen od profilu fošen (dva krát čtyři palce), které se při stavbě domů takřka výhradně používaly. V tomto systému se celý dům staví přímo na stavbě, fošny se spojují hřebíky, nejprve se postaví dřevěná konstrukce nosných stěn, pak střecha včetně krytiny, potom vše uvnitř domu a nakonec se dům dokončí z vnějšku.

Tento systém má mnoho modifikací. Původní rozměr fošen se nedodržuje, některé firmy se chlubí tím, že ke spojování prvků používají šrouby místo hřebíků, nebo že je spojují tesařsky. Na našem trhu působí firma, které domy montuje z desek, které jsou vyrobeny z lisované slámy. Při výběru dodavatele jsme narazili dokonce na firmu, která nosnou konstrukci stěn staví z bedýnek od pancrfaustů. To je vyloženě kuriozita, ovšem i takový dům patrně funguje, vypovídá o tom počet domů, které tato firma už postavila (i když - v krátkém období!).

Všechny stavební systémy typu Two by Four mají tyto společné parametry:

  • dům se v terénu montuje ze základních prvků, obecně nic není připraveno předem
  • vysoká variabilita: lze realizovat jakoukoli dispozici a libovolné detaily, změny lze provádět i přímo na stavbě
  • ke stavbě není potřeba žádná velká mechanizace, staví parta třech nebo čtyřech lidí, potřebují zpravidla jen ruční nářadí
  • stavba se snadno kontroluje: montáž postupuje relativně zvolna, je možné sledovat provádění detailů, dohlížet na kvalitu
  • dům se staví 2 až 6 měsíců (podle velikosti, složitosti, počasí apod.)

Většina dřevěných domů se staví montáží různě velikých a různě komplexních panelů, které jsou předem připraveny ve výrobní hale. Většina proto, že je to prostě rychlejší než letmá montáž. Panely se vyrábějí bez ohledu na to, jaké je venku počasí, práce probíhají za masivní podpory mechanizace a automatizace. Na stavbě je hrubá konstrukce domu smontována za pár týdnů nebo u dní. U nás tento způsob stavby vůbec nepřipadal do úvahy, protože náš úzký pozemek použití velké montážní techniky téměř vylučuje. Takže jsem tuto oblast zase až tak moc nezkoumal. Musím ale napsat, že jsem velmi konzervativní a vždy bych asi šel cestou letmé montáže, která se používá více jak sto let a je tedy patrně velmi dobře ověřeno, že domy takto postavené spolehlivě fungují. Do panelu člověk nevidí a připadalo by mi to jako kupovat zajíce v pytli.

OBSAH

PŘÍPRAVY

SPODNÍ STAVBA

DALŠÍ PŘÍPRAVY

VRCHNÍ STAVBA

DOKONČENO

OSTATNÍ

Administrátorská zóna