005 Darovací smlouva

Musím uznat, že mám fajn bráchu. Mohl dělat problémy a chtít za svůj podíl na pozemku nehoráznou částku, vlastně to na něčem takovém mohlo hned všechno skončit. Ale on byl vstřícný a v pohodě.

Vytvořil jsem darovací smlouvu, ve které otec převedl celý pozemek přímo na mne s tím, že se s bráchou později vyrovnám. Nechal jsem znaleckým odhadem stanovit hodnotu pozemku a bráchovi dlužím polovinu odhadnuté ceny. Protože si budeme brát hypotéku a bance budeme muset prokázat nějaké vlastní prostředky, abychom dosáhli na nižší úrokovou sazbu, nemohl jsem bráchovi dát peníze hned a tak jsme ten dluh vyřešili sepsáním smlouvy o půjčce, kterou mi brácha (fiktivně) poskytl a kterou mu vrátím do pěti let. Brácha se dokonce vzdal úroků z této půjčky, ale pokud na to budeme mít, jsem rozhodnut mu něco navíc zaplatit.

Je zajímavé, že jsem na internetu nenašel žádné vyhovující prototypy tak jednoduchých dokumentů, jakými jsou darovací smlouva a žádost o změnu v listu vlastnictví na katastru nemovitostí. Darovacích smluv jsem měl mnoho, ale žádná nebyla ideálně formulovaná, všechny mi připadaly zbytečně komplikované. Dalo mi dost práce sestavit z nich smlouvu jednoduchou a srozumitelnou. Pro žádost o změnu v listu vlastnictví existuje na stránkách katastru formulář, ale jeho vyplnění laikem je zcela vyloučeno, já mám navíc, po letech vyplňování daňového přiznání, k jakýmkoli formulářům zcela zásadní odpor. Takže jsem stvořil i žádost a obojí na katastru bez problémů prošlo.

Jak darovací smlouvu, tak žádost o změnu v listu vlastnictví ochotně pošlu na vyžádání mailem. Darovací smlouva musí být potvrzena v počtu o dva vyšším něž je počet účastníků smlouvy a všechny podpisy musí být ověřené notářem (dvě smlouvy zůstanou na katastru, ostatní rozešle katastr účastníkům). Žádost o změnu stačí jedna a podpisy na ní se ověřovat nemusí. Dobré je i žádost mít dvakrát a na jednu si v podatelně katastru nechat zapsat datum a jednací číslo. Podle jednacího čísla pak lze na stránkách katastru sledovat, co se s podanou žádostí děje (ale i tyto informace jsou pro laika převážně nesrozumitelné). Změna v listu vlastnictví stojí 500 Kč a platí se kolkem, který lze zakoupit přímo na katastru.

OBSAH

PŘÍPRAVY

SPODNÍ STAVBA

DALŠÍ PŘÍPRAVY

VRCHNÍ STAVBA

DOKONČENO

OSTATNÍ

Administrátorská zóna