076 Start spodní stavby

Předání stavby (a podepsání smlouvy s Telto PT) předcházel pokus o vytyčení domu. Vytyčení mělo proběhnout takto v předstihu (ve čtvrtek před pondělním nástupem Telto PT), protože geodet Telto PT měl cestu kolem. Marcela pečlivě připravila podklady v zeměpisných souřadnicích a odjela do Tachlovic sama, protože mě sklátila choroba. V Tachlovicích hrozně dlouho čekala a mrzla (aby se o víkendu mohla začít léčit se mnou), geodet stále nejel. Začali jsme ho shánět přes pana Novotného z Telto PT, který nás stále ujišťoval, že geodet přijede, že má jen někde nějaké potíže s autem. Geodet nakonec skutečně dorazil, ale až za tmy, a pak se snažil spodní stavbu vytyčit při světle baterky, aby nakonec zjistil, že to ze zeměpisných souřadnic nedokáže, nevycházely mu kontrolní vzdálenosti k pevným bodům (roh domu souseda apod.). Geodet si tedy sám zaměřil stávající stav a Marcela výkres v pátek předělala tak, aby vytyčení bylo možné v místních souřadnicích. Finální vytyčení proběhne až v pondělí.

Z předání staveniště Telto PT jsem byl docela nervózní, byl to začátek opravdu velké věci. Představoval jsem si to tak nějak slavnostnější, ale proběhlo to naprosto fádně a jednoduše. Telto PT přijeli malým nákladním fordem s nápisem: “Nejsme nejlevnější, ale patříme k nejlepším. Dejte přednost kvalitě.”, na korbě. Poslechl jsem tuto výzvu, podepsal jsem smlouvu o dílo, předal jsem klíče a bylo. Stavba byla oficiálně zahájena.

Stavbyvedoucí, pan Mráz, mne požádal, abych přijel ještě jednou odpoledne poté, co jejich geodet vytyčí stavbu. Chtěl, abych do stavebního deníku potvrdil, že stavba je na správném místě pozemku. To nebylo milé, nepočítal jsem s tím, byl jsem opravdu hodně nastydlý a docela jsem se těšil do postele. Naštěstí se kontrola vytyčení nekonala, protože geodet měl nějaké velké zpoždění, takže dorazil zase až v noci. Geodet Telto PT má zjevně zálibu ve vytyčováno potmě. Podobnou zkušenost s geodetem měl i investor domu na Písnici (kdysi byli u něho byli na exkurzi), kterému také základovou desku stavělo Telto PT.

Na kontrolu jsme oba jeli hned následující ráno. Na pozemku nás čekal šok. Už byla sejmutá ornice, takže ze včerejší ještě alespoň trochu zelené zahrádky se stalo rozorané pole, ornice byla na hromadě v dolním rohy zahrady. Na hlíně byl vápnem vyznačen obrys domu a všech stěn, v rozích byly zatlučeny ocelové tyčky a mezi nimi napnutý provázek. Všechno bylo vyměřeno správně, ale zdálo se nemožné, že by se to během prací podařilo takto přesně dodržet. Pan Mráz nás ujistil, že tak, jak je to nakresleno, tak to také bude. Moc jsme mu nevěřili, ale za měsíc se ukázalo, že nekecal…

vytyc01-m.jpg vytyc02-m.jpg

Galerie

OBSAH

PŘÍPRAVY

SPODNÍ STAVBA

DALŠÍ PŘÍPRAVY

VRCHNÍ STAVBA

DOKONČENO

OSTATNÍ

Administrátorská zóna